Autor

Instytut Staszica

Instytut Staszica to niezależny think-tank, zajmujący się kwestiami społecznymi i gospodarczymi (w tym energetyką) w kontekście zrównoważonego rozwoju. Powołany do życia w 2013 r. przez grono ekspertów i publicystów związanych ze środowiskiem konserwatywnym.Najważniejsze cele statutowe to: Promowanie pozytywnych aspektów zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwoju i modernizacji Polski jako członka Unii Europejskiej; Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i oświatowej w dziedzinie nauk społecznych, zaangażowania obywatelskiego, samorządności, oraz pozostałych przedmiotów działania Fundacji; Wspieranie działań na rzecz wolnego rynku oraz wolności słowa i mediów, jako wartości zagwarantowanych w Konstytucji RP. Do współpracowników Instytutu należą publicyści, wykładowcy akademiccy, eksperci. Prezesem Instytutu jest dr Marek Palczewski.