Znamy datę zamknięcia elektrowni Bełchatów

8 czerwca 2021, 14:50
Elektrownia_Bełchatów
Fot.: commons.wikimedia.org
Energetyka24
Energetyka24

Marszałek Województwa Łódzkiego opublikował Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego zawierający daty wygaszenia bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów oraz termin zakończenia  wydobycia węgla brunatnego w regionie bełchatowskim. Przygotowanie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego jest koniecznym  działaniem w procesie ubiegania się o środki unijne dla regionu.

"Zależy nam na tym, żeby województwo łódzkie mogło korzystać ze środków unijnych na sprawiedliwą transformację. Zaplanowanie dat wyłączenia bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów oraz zakończenia eksploatacji złóż węgla brunatnego Bełchatów i Szczerców, jak również odejście od planu eksploatacji złoża Złoczew mają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia planowania przyszłości Kompleksu Energetycznego Bełchatów, jego pracowników oraz mieszkańców tego regionu. Mają również znaczenie symboliczne, ponieważ to od powodzenia tego projektu w dużej mierze zależeć będzie sukces polskiej transformacji energetycznej" - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Marszałek Województwa w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego przedstawił daty wyłączenia z eksploatacji bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów. Zgodnie z danymi Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) będą to:  2030 r. – 1 blok, 2031 r. – 1 blok, 2032 r. – 2 bloki, 2033 – 2 bloki, 2034 r. – 3 bloki, 2035 r. – 2 bloki i 2036 – 1 blok. Równocześnie przedstawiony został plan zakończenia eksploatacji złóż węgla brunatnego w Bełchatowie – według danych MAP  zakończenie trwającej obecnie eksploatacji złóż  w polach Bełchatów i Szczerców nastąpi odpowiednio w 2026 r. i 2038 r. W Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego zostało potwierdzone, że eksploatacja węgla z tego złoża byłaby trwale nierentowna, wobec czego PGE nie planuje wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew i obszar ten został zgłoszony do obszaru transformacji.

Decyzje, które zostały opublikowane w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego  będą możliwe do zrealizowania przy założeniu otrzymania wsparcia z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji  dla Województwa Łódzkiego. 

"Kompleks Energetyczny Bełchatów jest dzisiaj największym pracodawcą na obszarze transformacji województwa łódzkiego, dlatego tak ważne jest dla nas odpowiednie zaplanowanie jego przyszłości w taki sposób, aby możliwe było zminimalizowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych wygaszania jego działalności w sektorze wydobywczo-energetycznym" – mówi Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Schreiber. "Będzie to możliwe jedynie poprzez uruchomienie systemowych projektów oraz  stworzenie realnych możliwości przekwalifikowania się i rozwoju nowych kompetencji zawodowych wśród aktualnych i przyszłych pracowników kompleksu energetycznego Bełchatów, nad czym pracujemy" – dodaje Grzegorz Schreiber.

Reklama
Reklama

Grupa PGE jest w pełni świadoma społecznych i ekonomicznych skutków podjętych decyzji oraz konieczności podjęcia systemowego wysiłku w celu zabezpieczenia przyszłości pracowników Kompleksu Energetycznego Bełchatów oraz mieszkańców całego obszaru transformacji województwa łódzkiego. Dlatego w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego zgłosiła szereg projektów, wśród których są m.in. inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii: projekty farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy około 600 MW, magazyny energii o mocy do 300 MW, utworzenie centrum technologicznego OZE na bazie dzisiejszych spółek wsparcia, które będą się transformować w kierunku realizacji projektów odnawialnych, czy rozbudowa linii kruszyw i kamienia wapiennego. Grupa PGE w pierwszym etapie transformacji regionu bełchatowskiego na inwestycje przeznaczy blisko 5 mld zł.

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 5
BUBA
wtorek, 8 czerwca 2021, 19:58

A co wzamian...

gogo
wtorek, 8 czerwca 2021, 22:07

elektrownia atomowa

MateuszS
środa, 9 czerwca 2021, 12:24

Ewentualnie gazowa. Ale 5GW to 5 mld m3 gazu.. Zresztą w 2050 ktoś stwierdzi, że gaz zatruwa i będzie nowa epopeja. Moim zdaniem najlepiej by było zerealizowć zapowiedzi PGE o budowie OZE, wykorzystać biogaz uzyskiwany z okolicznych źródeł, plus 2 reaktory aromowe. ( uściślam, jak coś to u mnie w gminie mogą atomówkę stawiać- najczystsze i najbezpieczniejsze źródło energii stabilnej..)

MacGawer
środa, 9 czerwca 2021, 20:46

5 mld m3 pochłonie gazówka pracująca na 2/3 gwizdka, przy pełnym obciązeniu ok. 8 mld m3 rocznie. A z połaczeniem pracującej w podstawie atomówki z niestebilnym OZE to jak mniemam żart? Regulacja mocy reaktorów jądrowych jest niczym zawracanie walcem drogowym, trzeba dużo czasu aby to wykonać. O takich drobiazgach jak malejące wydobycie uranu przy rosnącym popycie nie wspominając.

Olo
środa, 9 czerwca 2021, 10:25

A za ile lat będzie atomówka?

Tweets Energetyka24