Reklama

Chemia

Zmiany w Zarządzie Grupy Azoty Kędzierzyn

W dniu 6 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., na mocy podjętych uchwał, dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki.

Prezesem Zarządu został pan Mateusz Gramza. Funkcje Wiceprezesów Zarządu objęli panowie: Adam Gąsiorowski i Sławomir Brzeziński.

Zmiany wynikają z celów, które Grupa Azoty stawia przed Zarządami Spółek. To między innymi wzmocnienie realizacji procesów integracji i bardziej efektywnej konsolidacji . To również konsekwentny rozwój oparty o działania innowacyjne oraz pozycjonowanie marki na rynkach krajowych i międzynarodowych. 
 
Ze składu Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. odwołani zostali: Prezes Adam Leszkiewicz oraz Wiceprezesi: Mirosław Ptasiński, Dariusz Bednorz oraz Krzysztof Kamiński.
 
 

Komentarze