Reklama

Gaz

Zmiany personalne w Polskim LNG

Ostatni dzień 2015 roku przyniósł istotne rotacje w strukturach Polskiego LNG, które zarządza terminalem w Świnoujściu. Najpierw Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało poważnych zmian w radzie nadzorczej spółki, a następnie RN odwołała Roberta Soszyńskiego ze stanowiska wiceprezesa.

Obecnie zarząd spółki jest jednoosobowy - obowiązki prezesa sprawuje Jan Chadam.

Ze składu Rady Nadzorczej Polskiego LNG zostali odwołani: Krzysztof Żuk, Sławomir Śliwiński, Adam Olczyk i Janusz Dyduch. Nowymi członkami RN są: Izabella Łyś - Gorzkowska, Tomasz Stępień, Artur Zawartko.

Zobacz także: Ukraina zainteresowana Południowym Korytarzem Gazowym

Zobacz także: Gaz: Rosja chce kontynuować współpracę z Turcją

Komentarze