Reklama

Gaz

Rośnie liczba zmian sprzedawców gazu

Analiza danych zebranych na podstawie wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM S.A.) oraz przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ankiet kwartalnych, wskazuje na kontynuację - zapoczątkowanego w III kw. 2014 r. - dynamicznego wzrostu zmiany sprzedawcy w segmencie odbiorców z grup taryfowych W1-4, czyli głównie wśród gospodarstw domowych. Tendencja ta może wynikać m.in. z realizowanych przez niektórych sprzedawców kampanii reklamowych, adresowanych do tej grupy odbiorców, a także z rozwoju konkurencji w zakresie atrakcyjności tworzonych ofert.

Wzrost zainteresowania konsumentów tematyką zmiany sprzedawcy na rynku gazu w bieżącym roku znajduje odzwierciedlenie również w liczbie zapytań telefonicznych kierowanych do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych, działającego w strukturach Urzędu Regulacji Energetyki w celu informowania konsumentów m.in. o przysługujących im prawach na rynkach energii.

W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy. W 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, w 2014 r. do 7007,  a w 2015 r. do 30 749. Od początku prowadzenia monitoringu do końca II kw. 2016 r. odnotowano 48 128 zmian sprzedawcy gazu. Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń), wg stanu na koniec 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r. oraz I i II kw. 2016 r.:

Fot. www.ure.gov.pl

Poniższa tabela przedstawia, z kolei, liczbę zmian sprzedawcy (ilość przełączeń) od początku monitorowania do końca II kw. 2016 r., w podziale na grupy taryfowe oraz według liczby odbiorców i układów pomiarowych.

Fot. www.ure.gov.pl

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest posiadanie przez OSD możliwie największej liczby podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego tzw. Umów Ramowych. Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem II kw. 2016 r. 130 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSP (Operatorem Systemu Przesyłowego), w tym 73 posiadało również umowy z OSD.

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia gazu lub energii kupionej u dowolnego sprzedawcy. Natomiast wśród czynników wpływających na swobodę wyboru sprzedawcy wymienia się m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

Zobacz także: Turecki minister: Jesteśmy gotowi do budowy Turkish Stream

Zobacz także: Rosja zwiększa aktywność w Donbasie i na Morzu Czarnym. Działania FSB wokół Odessy

Reklama

Komentarze

    Reklama