Reklama

Wiadomości

Będzie przegląd rurociągów biegnących przez rzeki. Do sprawdzenia ponad 50 odcinków

Fot.: PERN
Fot.: PERN

PERN zamierza sprawdzić stan zabezpieczeń rurociągów, które przebiegają przez rzeki. Chodzi o ponad 50 odcinków magistrali, w tym przekraczających Wisłę pod Płockiem, Wartę pod Poznaniem, Martwą Wisłę koło Gdańska czy Kanał Żerań-Zegrze koło Nieporętu. Trwa przetarg na realizację tych zadań.

W opublikowanej dokumentacji postępowania, dotyczącego „rewizji przejść rurociągów przez przeszkody wodne” PERN wyjaśnił, że celem jest wykonanie pomiarów przykrycia rurociągów pod ciekami wodnymi i wykonanie dokumentacji obrazującej ich stan. Jak podała spółka w ogłoszeniu, oferty można składać do 6 czerwca.

Reklama

Według danych zawartych w dokumentacji przetargowej, dotyczących wykazu przeszkód wodnych, chodzi o ponad 50 odcinków magistrali PERN w 20 lokalizacjach, jak np.: rzeka Skrwa koło Gostynina - 3 rurociągi, w tym jeden nieczynny, Wisła pod Płockiem - 6 rurociągów, Warta koło Poznania - 3 rurociągi, Martwa Wisła koło Gdańska - 4 rurociągi czy Kanał Żerań-Zegrze pod Nieporętem - 5 rurociągów, w tym jeden umartwiony.

Czytaj też

Spółka przekazała w ogłoszeniu, że oczekiwany zakres planowanych zadań obejmuje m.in. przeprowadzenie pomiarów w terenie, w tym wyznaczenie głębokości posadowienia i przykrycia rurociągów, a w przypadku zabezpieczeń magistrali, jak np. narzut kamienny i umocnienia, określenie ich stanu technicznego. Chodzi także o weryfikację ewentualnych przeszkód podwodnych, mogących stanowić zagrożenie dla rurociągów oraz o analizę prędkości i stref przepływu wody.

PERN, jak wynika z danych przetargowych, oczekuje opracowania dokumentacji z zakresu wykonanej rewizji, która uwzględniała będzie m.in. porównanie wyników przykrycia rurociągów z podobnym badaniem z lat poprzednich - w celu stwierdzenia ewentualnych zmian koryta rzeki, a także określenie możliwości zabezpieczenia magistrali w przypadku niedostarczonego przykrycia lub zagrożenia dla bezpiecznej ich eksploatacji.

PERN z siedzibą w Płocku to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza infrastrukturą krytyczną, odpowiadając za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech - Schwedt i Leuna oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

Czytaj też

Na terenie kraju do spółki należy 2558 km rurociągów ropy naftowej i paliw oraz 23. bazy magazynowe o łącznej pojemności 4,1 mln metrów sześc. z przeznaczeniem na surowiec i 2,6 mln metrów sześc. dla paliw.

PERN od wielu lat realizuje Program Megainwestycji, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury spółki. Według spółki, w tym roku inwestycje rzeczowe mają wynieść tam ogółem prawie 450 mln zł, a nakłady na remonty - ok. 90 mln zł.

W ogłoszonej pod koniec marca nowej strategii PERN podkreślił, że do 2028 r. „chce umocnić się na pozycji lidera w logistyce surowcowo-paliwowej, jednocześnie tworząc silne fundamenty do dywersyfikacji biznesu Grupy – w takich obszarach jak chemia płynna czy paliwo lotnicze”.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama