Reklama

Elektroenergetyka

Rada Nadzorcza Taurona odwołała wiceprezesa zarządu

Rada Nadzorcza Taurona odwołała dzisiaj ze składu zarządu spółki Annę Striżyk - dotychczasową wiceprezes ds. ekonomiczno - finansowych.

W związku z niepowołaniem przez RN nikogo na to stanowisko, zarząd spółki postanowił powierzyć prezesowi sprawowanie nadzoru nad działalnością i funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych należących do w/w pionu. Za koordynowanie działalności należących do niego jednostek będzie odpowiadał dyrektor Departamentu Zarządzania Finansami, pełniący jednocześnie funkcję Prokurenta Spółki.

Aktualnie zarząd Grupy Tauron liczy cztery osoby, są to: Remigiusz Nowakowski (prezes), Jarosław Broda (wiceprezes ds. strategii i rozwoju), Kamil Kamiński (wiceprezes ds. korporacji) oraz Piotr Zawistowski (wiceprezes ds. handlowych).

Zobacz także: Krzysztof Tchórzewski spotka się z unijnym komisarzem ds. energii

Zobacz także: Kolejne kłopoty Elektrowni Północ

Komentarze