Reklama

Elektroenergetyka

Kolejne kłopoty Elektrowni Północ

Wojewoda Pomorski uchylił w całości decyzję o pozwoleniu na budowę dla Elektrowni Północ i przekazał sprawę do ponownego rozstrzygnięcia przez Starostę Tczewskiego.

Jest to efekt odwołań organizacji społecznych i lokalnych mieszkańców, którzy zwracali uwagę na nieprawidłowości w procesie inwestycyjnym 

W uzasadnieniu decyzji Wojewoda zwracał uwagę na rażące naruszenie prawa przy wydawaniu pozwolenia na budowę dla Elektrowni. Starosta Tczewski m.in.:

  • w sposób nieuprawniony ograniczył udział społeczeństwa w postępowaniu: „(…) interes prawny, który wykazywały strony w swoich zgłoszeniach i dodatkowych pismach (...) był w protokole jedynie zacytowany, a w rzeczywistości został całkowicie zbagatelizowany”;
  • nieomal bezkrytycznie zaakceptował informacje i materiał dowodowy przedstawiony przez inwestora, przy jednoczesnym odrzuceniu zastrzeżeń strony społecznej;
  • zignorował dowody zgłaszane przez strony postępowania inne niż inwestor: „Zarzuty i wnioski dowodowe powołanych organizacji, jak i pisemne zarzuty licznych osób fizycznych (...) były (...) bagatelizowane i pomijane, co jest niedopuszczalne.

Polenergii już po raz drugi nie udało się uzyskać pozwolenia na budowę. Pierwsze zostało uchylone w 2012 roku ze względu na pominięcie części mieszkańców w procesie inwestycyjnym oraz błędną ocenę oddziaływania elektrowni na środowisko. W marcu 2015 roku Starosta Tczewski zdecydował się jednak wydać kolejną decyzję. I tym razem Wojewoda dostrzegł podobne uchybienia i uznał za konieczne jej uchylenie. Tym samym, postępowanie właściwie rozpoczyna się na nowo. Polenergia znalazła się w punkcie wyjścia, z którego w marcu 2011 roku rozpoczynała starania o budowę elektrowni węglowej w miejscowości Rajkowy koło Pelplina.

Warto zauważyć, że nowa siłownia, której powstanie jest coraz bardziej wątpliwe, miała stanowić źródło energii dla północnej części kraju, która w porównaniu z południem cierpi na znaczne deficyty w tym obszarze. Mając na uwadze opisane powyżej trudności optymizmem mogą napawać doniesienia, że gabinet Beaty Szydło zamierza wesprzeć rozbudowę Elektrowni Ostrołęka w województwie mazowieckim.

Zobacz także: CEEP wspiera działania rządu w zakresie polityki klimatycznej

Zobacz także: Zmiany w radzie nadzorczej Energi

Reklama

Komentarze

    Reklama