Elektroenergetyka

Prezes Enei dla Energetyka24: Stawiamy na inteligentne sieci, kopalnie i zgazowanie węgla

Grupa Enea zaprezentowała w Centrum Nauki Kopernik Strategię Rozwoju do 2030 roku, która wpisuje się w założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski i polityki energetycznej państwa. Prezes spółki zapowiada, że dzięki wdrożeniu zaproponowanych mechanizmów firma zyska niezbędny potencjał rozwojowy i umocni swoją pozycję na rynku.  

„Jaką widzę Eneę za 10 lat? Stabilną, z dobrą pozycją na rynku, potrafiącą się wywiązać ze swoich deklaracji wobec klientów” - zapowiada Mirosław Kowalik, prezes Grupy Enea, w rozmowie z Energetyka24.com. 

Jednym z głównych elementów strategii jest zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej. (…) Będziemy chcieli być firmą wielousługową i wieloproduktową, czyli oferować usługi bardziej zdywersyfikowane, pakietowane - tak żeby klient był z tego zadowolony (…) Chcemy, aby klient wiedział, że kiedy zwróci się do Enei, to będzie mógł dostać dobrą ofertę na oczekiwany przez niego produkt” - mówił szef grupy, podkreślając równocześnie, że nie chodzi tu wyłącznie energię elektryczną. 

Mirosław Kowalik zauważył, że realizacja powyższych założeń wiąże się z szeregiem inwestycji - m.in. w inteligentne linie, które automatycznie reagują na awarie i przełączają klienta, aby nie odczuł on braku energii. „To jest cały zespół inwestycji, które będziemy realizować w dystrybucji, w tych dziesięciu latach, jest to największy obszar naszego CAPEX-u”. 

Prezes Enei, dopytywany przez dziennikarza Energetyka24.com o plany inwestycyjne przedstawione w strategii spółki na lata 2016 - 2025, odparł:  „Rozpatrujemy kilka projektów (…) jesteśmy związani listem intencyjnym z Energą ws. budowy Ostrołęki, rozpatrujemy budowę, też w partnerstwie, bloku niskoemisyjnego i patrzymy też na potencjalne akwizycje”. Dodał również, że dobrym przykładem jest tutaj złożenie oferty na zakup Elektrowni Połaniec, która jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce: „Wierzymy, że moglibyśmy zbudować pewną komplementarność mając Kozienice i Połaniec oraz dobrą kopalnię w tym obszarze”. Kluczowym będzie tutaj odpowiednie zintegrowanie tych aktywów, które pozwoli na zbudowanie przewagi konkurencyjnej. 

Dużo miejsca w nowej strategii Grupy Enea poświęcono kwestiom związanym z innowacyjnością. Poznańska spółka, dzięki wdrożeniu zaprezentowanych wczoraj mechanizmów, ma stać się liderem w identyfikacji, ocenie potencjału oraz wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć na dużą skalę. W tym celu stworzono podmiot Enea Innovation, który zajmie się koordynowaniem tego obszaru w grupie kapitałowej oraz współpracą z ekspertami, jednostkami naukowo-badawczymi, dystrybutorami, instytucjami i klientami. 

Mirosław Kowalik zapowiedział zmianę procesową i zmianę kultury funkcjonowania - zarówno firmy, jak i realizowanych projektów. „Projekty innowacyjne charakteryzują się większym ryzykiem i powinny być właściwie obsłużone (…) mieć właściwy obszar organizacyjny w firmie, który pozwoli zrealizować je z sukcesem - to jest pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę w dzisiejszej prezentacji”. 

Prezes dodał, że drugą, bardzo istotną, kwestią są innowacyjne przedsięwzięcia, opracowane oddolnie i zaprezentowane podczas konferencji, które będą realizowane dzięki odpowiedniemu systemowi strukturalnemu - m.in. w postaci Enea Innovation. Mowa tutaj głównie o poligeneracji, hybrydowym OZE, inteligentnych sieciach, zgazowaniu węgla, inteligentnej kopalni, czy możliwości oferowania usług operatorskich. Szef Enei podkreślił na zakończenie, że priorytetem w zapowiadanych działaniach będzie podnoszenie wartości Grupy oraz wychodzenie na przeciw zapotrzebowaniu klientów.

Zobacz także: Wybory w USA: Trump i Clinton o energetyce

Zobacz także: Prezes Energi: stawiamy na energetykę wodną

Komentarze