Reklama

Chemia

Polska firma partnerem Rosnieftu

Konsorcjum składające się z trzech przedsiębiorstw: rosyjskiego Rosnieftu, włoskiego Pirelli i polskiego Synthos zatwierdziły studium wykonalności i współpracy przy produkcji kauczuku w Nachodce na Dalekim Wschodzie Rosji.

Rosnieft, Pirelli SpA i Synthos SA podpisały protokół potwierdzający wyniki studium wykonalności i przyszłej współpracy w produkcji syntetycznego kauczuku realizowanego w rosyjskiej miejscowości Nachodka. Dokument został podpisany podczas IV Forum Euroazjatyckiego w Weronie.

W myśl postanowień studium wykonalności, strony w oznaczonym zakresie są zobowiązane do wspólnej realizacji projektu. Pomyślne zakończenie tego etapu stanowi kolejny ważny krok w realizacji tego dużego projektu mającego na celu stworzenie unikalnego klastra petrochemicznego w rosyjskim regionie Dalekiego Wschodu. Główną zaletą miejsca realizacji inwestycji jest dostęp do dużych rynków zbytu w regionie Azji i Pacyfiku.  

Podpisane memorandum potwierdza zamiar stron polegający na stworzeniu joint venture pomiędzy Rosnieft i Synthos w dziedzinie syntetycznej produkcji kauczuku w Nachodce.

Zobacz także: Strategiczny plan Kremla: Zalać Europę paliwem

Zobacz także: Rosjanie odcięci od zachodniego know-how. Ratunek w przejęciach?

 

Reklama

Komentarze

    Reklama