Reklama

OZE

„Rynek Energii 2.0” – przełomowe zmiany w RFN

  • Artystyczna wizja brazylijskiego satelity telekomunikacyjnego SGDC. Ilustracja: Visiona Tecnologia Espacial

Sigmar Gabriel, wicekanclerz RFN i minister gospodarki odpowiedzialny m.in. za energetykę poinformował na początku listopada o przyjęciu nowych regulacji prawnych związanych z budową liberalnego rynku energetycznego. Ustawa, o której mowa, według polityka jest nową jakością względem roku 1990 i dostosowuje sektor do potrzeb XXI wieku – pisze dr Przemysław Zaleski na swoim blogu w Energetyka24.com.

Wprowadzone regulacje koncentrują się na dwóch kierunkach zmian. Po pierwsze podkreślają potrzebę większej integracji Odnawialnych Źródeł Energii i ich większego wpływu na bezpieczeństwo i stabilizację systemu elektroenergetycznego. Po drugie wprowadzają zmiany w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w szerszym stopniu, aby dzięki większemu korzystaniu z cyfryzacji i digitalizacji danych lepiej wykorzystywać potencjał zarówno w sektorze energetycznym, jak i w branżach z nim blisko powiązanych (inteligentny transport czy inteligentne budownictwo).

Zdaniem Sigmara Gabriela odpowiednie wykorzystanie synergii rozwoju sektora OZE z technologiami informatycznymi pozwoli obniżyć koszty energii jednocześnie zwiększając potencjał gospodarczy i otwierając nowe możliwości. Podkreślił on także, że te zmiany są kontynuacją wdrażanych w Niemczech kierunków rozwoju określonych w tzw. białej księdze rozwoju rynku energetycznego i zasad implementacji transformacji energetycznej (White Paper "An Electricity Market for Germany's Energy Transition" and the "Principles for a successful implementation of the energy transition" of 1 July 2015).

Nowe przepisy mają pomóc w stworzeniu konkurencyjnego rynku energii, a zwłaszcza stworzenie takich mechanizmów jak i ram, dla podmiotów działających na rynku, aby zmusić je do większej walki o klientów. Przyjęte rozwiązania mają także spowodować powstanie odpowiedniej rezerwy mocy na poziomie 4,4 GW jako zabezpieczenie rynku krajowego w odpowiedzi na rosnący udział OZE.

Nowe przepisy odnoszą się również do polityki klimatycznej i ochrony środowiska poprzez stopniowe wygaszenie opartych na węglu brunatnym elektrowni (jako najbardziej brudnym) w okresie czteroletnim. Korzystanie z tych źródeł ma się odbywać na zasadzie uruchamianie rezerw w okresach większego zapotrzebowania na moc i systemie stand-by. Pozwoli to również na ewolucyjne rozwiązanie problemów rozbudowy mocy przy jednoczesnej restrukturyzacji zatrudnienia z poszanowaniem praw pracowniczych.

Ponadto Ustawa cyfryzacyjna (The Act on the Digitisation of the Energy Transition) ma doprowadzić do powstania tzw. rynku energii 2.0 czyli promowanego w UE rynku smart pozwalającego na inteligentne zarządzanie popytem. Ważne też będzie powiązanie i integracje sieci dystrybucyjnych i przesyłowych z coraz większą liczbą źródeł rozproszonych poprzez bezpieczne systemy IT, dzięki czemu technologie (smart city, smart network) będą odgrywać istotną rolę w bezpiecznym realizowaniu dostaw energii elektrycznej w sposób bardziej elastyczny. Zwrócono także uwagę na niebezpieczeństwa płynące z wdrożenia zdalnych liczników (smart metering) w kontekście danych odbiorców. Będzie się tym zajmował Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji, który sporządził odpowiednie wytyczne dotyczące celów zbierania informacji, odpowiedzialności podmiotowej za zbieranie danych, przechowywanie danych, zasad korzystania z tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

Zobacz także: Już 33% niemieckiej energii z OZE

 

Zobacz także: Niemiecka energetyka całkowicie zrezygnuje z węgla?

 

Reklama

Komentarze

    Reklama