Reklama

Elektroenergetyka

Nowy wiceprezes PGE

  • Fot. Irish Defence Forces/flickr/CC BY 2.0.

Rada Nadzorcza PGE powołała wczoraj Marka Pastuszko na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych. 

RN podjęła również uchwałę o „odwołaniu delegowania członka Rady Nadzorczej PGE p. Marka Pastuszko do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2016 z 29 stycznia 2016 r.”

Marek Pastuszko jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe „Europejskie Prawo Materialne” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Od 1997 r. posiada tytuł radcy prawnego.

W latach 1991-1999 pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Polisa S.A. oraz Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Polisa S.A., m.in. jako Główny Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i finansowych oraz Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego. W latach 1999-2000 pełnił funkcję radcy prawnego w PTE Kredyt Banku S.A. W latach 2000-2001 radca prawny w kancelarii Hunton & Willliams, T. Kacymirow, J. Michalski, Z. Mrowiec. W latach 2001-2002 zatrudniony w Telekomunikacji Polskiej S.A. jako Dyrektor Departamentu Kontroli Umów (prawnego). W latach 2003-2006 pełnił funkcję radcy prawnego, Koordynatora Działu Prawnego w Art Marketing Syndicate S.A. Od września 2006 do grudnia 2008 r. na stanowisku Dyrektora Pionu prawnego Departamentu Organizacji oraz Task Manager projektu IPO w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., ponadto od października 2006 r. do lipca 2008 r. był Prezesem Zarządu PGE Energia S.A. W latach 2009-2010 pracował jako radca prawny w międzynarodowej kancelarii prawniczej Bird & Bird. Od maja 2010 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Pionu Prawno-Organizacyjnego w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Marek Pastuszko zasiadał także w radach nadzorczych PSE-Operator S.A., Agencji Rynku Energii S.A., BOT Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE RZE Dystrybucja S.A.

Zobacz także: Polsko-niemieckie rozmowy o polityce klimatycznej

Zobacz także: Baca-Pogorzelska: Rosyjska ruletka w górnictwie. Kto zbankrutuje pierwszy?

Reklama

Komentarze

    Reklama