Reklama

Elektroenergetyka

MŚ: będziemy walczyć korzystny kształt polityki klimatycznej UE

  • Szef Sztabu Generalnego Rosji Walerij Gierasimow – fot. NATO
    Szef Sztabu Generalnego Rosji Walerij Gierasimow – fot. NATO

Podczas posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej minister środowiska prof. Jan Szyszko podsumował ustalenia 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21). Minister podkreślił także, że: Polska będzie dążyła do włączenia do prawa europejskiego uzgodnień z COP21 dotyczących uwzględnienia w redukcji emisji pochłaniania CO2 przez lasy i glebę.

Jedno z ustaleń konferencji COP21 dotyczy równoważenia emisji CO2 w drodze wzrostu zalesiania. Ten zapis został wprowadzony do umowy dzięki dużej determinacji polskiej delegacji. Teraz Polska będzie dążyła do tego, by te ustalenia zostały także włączone do unijnej polityki klimatyczno-energetycznej po 2020 roku. 

„Polskę i inne kraje Unii Europejskiej, oprócz nowej umowy klimatycznej zawartej podczas szczytu COP21 w Paryżu, obowiązują też unijne regulacje klimatyczne. Jest to obecnie obowiązujący pakiet klimatyczno-energetyczny, który wygasa w 2020 roku. W najbliższym czasie Unia Europejska będzie dyskutować przepisy klimatyczne po 2020 roku (pakiet klimatyczny na lata 2020 – 2030). To właśnie w tych regulacjach będziemy chcieli uwzględnić zapisy dotyczące pochłania CO2 przez lasy i glebę” – mówi minister Szyszko.

Porozumienie klimatyczne z Paryża

12 grudnia, w Paryżu, podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21), 195 krajów przyjęło porozumienie klimatyczne. Zacznie ono obowiązywać od 2020 roku. Głównym celem tej umowy jest zatrzymanie do końca wieku wzrostu globalnego ocieplenia do 2 st. Celsjusza.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej

Kraje UE obowiązują także wewnętrzne regulacje klimatyczne. To obecnie realizowany pakiet klimatyczno-energetyczny (tzw. 3x20). Zakłada on – do 2020 roku - redukcję emisji CO2 o 20%, wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 20% oraz zwiększenie efektywności energetycznej również o 20%. Ponadto, w najbliższym czasie na forum UE kontynuowana będzie dyskusja nt. nowego pakietu klimatycznego na lata 2020-2030. Obecnie jego ramy zakładają m.in. redukcję emisji CO2 o 40% do 2030 roku.

Zobacz także: Prezes PSE: Inwestycje w energetykę to szansa dla polskiej gospodarki

Zobacz także: Trudna sytuacja polskich spółek energetycznych

Reklama

Komentarze

    Reklama