Reklama

Wiadomości

Prawie 100 euro za krowę. Dania wprowadziła podatek jakiego jeszcze nie było

Autor. Envato

Rząd Danii, jako pierwszy na świecie, zdecydował się na wprowadzenie podatku od emisji dwutlenku węgla w sektorze rolnictwa. Od 2030 roku zacznie obowiązywać opłata, która ma pomóc do tego czasu osiągnąć cel redukcji o 70%.

Dania, jako pierwsza na świecie, wprowadziła podatek od emisji dwutlenku węgla w rolnictwie. Nowe opłaty zaczną obowiązywać od 2030 roku i będą dotyczyć emisji gazów cieplarnianych pochodzących od zwierząt gospodarskich.

Reklama

Nowy podatek ma zostać zatwierdzony przez duński parament jeszcze w tym roku, lecz ma wejść w życie z początkiem kolejnej dekady. Zgodnie z założeniami, będzie on wynosić 300 koron (40 euro) za tonę emisji ekwiwalentu CO2 pochodzącego z hodowli zwierząt gospodarskich, a od 2035 roku wzrośnie do 750 koron (100 euro) za tonę.

Czytaj też

Jak tłumaczy rząd, zastosowana zostanie 60% ulga podatkowa, co oznacza, że od 2030 roku rolnicy będą faktycznie obciążani opłatą w wysokości 120 koron (16 euro) za tonę emisji zwierząt gospodarskich rocznie, która wzrośnie do 300 koron (40 euro) pięć lat później.

Reklama

Dodatkowym podatkiem zostaną objęcie również krajowi hodowcy bydła mlecznego, którzy od 2030 roku będą płacić rocznie 672 koron (90 euro) za sztukę. Jak podaje duński think tank Concito krowy mleczne stanowią większość populacji bydła i emitują każdego roku 5,6 tony ekwiwalentu CO2. Wraz z ulgą podatkową, od 2035 roku hodowcy będą płacić do 1680 koron za krowę (225 euro).

Czytaj też

Dania jest ważnym eksporterem wieprzowiny, wołowiny oraz nabiału, a szacunki wskazują, że do 2030 roku rolnictwo będzie odpowiadać za 46% krajowych emisji.

W ciągu pierwszych dwóch lat wpływy z podatku zostaną wykorzystane na wsparcie zielonej transformacji rolnictwa, a następnie zostaną ponownie oszacowane. Rządowa decyzja przewiduje także zainwestowanie 40 miliardów koron (5,36 mld euro) w działania takie jak ponowne zalesianie i tworzenie terenów podmokłych, które zbliżą kraj do osiągnięcia celów klimatycznych.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama