Reklama

Elektroenergetyka

Grupa Tauron reorganizuje pion badawczy

W styczniu zaczęło pracę laboratorium centralne Grupy Tauron. Jednostka powstała na bazie laboratoriów badawczych funkcjonujących dotychczas w różnych spółkach Grupy.

Nowa organizacja laboratoriów pozwoli przede wszystkim obniżyć koszty badań dzięki optymalnemu wykorzystaniu wyposażenia pomiarowego, obniżeniu kosztów jednostkowych wykonywanych badań oraz optymalizację ich zakresu. Pozwoli także na ograniczenie liczby badań zlecanych do firm zewnętrznych oraz wdrożenie skonsolidowanych zakupów materiałów i usług. 

„Laboratorium centralne Grupy Tauron to lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału wysoko wykwalifikowanej kadry i specjalistycznego sprzętu pomiarowego. W przyszłości pozwoli to także na zwiększenie zakresu usług świadczonych na rynku zewnętrznym” -  informuje Albert Kępka, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

Laboratorium centralne powstało na bazie laboratoriów chemicznych funkcjonujących w TAURON Wytwarzanie (oddziały analiz chemicznych w Elektrowniach Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, Siersza i Stalowa Wola), w TAURON Wydobycie (działy laboratorium ZG Sobieski i ZG Janina oraz próbobiorcy z działów kontroli jakości) oraz w TAURON Ciepło (dział laboratorium z sekcjami w Katowicach, Tychach i Bielsku Białej).

Centralne laboratorium zostało tak zorganizowane by maksymalnie wykorzystać potencjał ludzki i zoptymalizować użytkownie posiadanego wyposażenia pomiarowego, a także umożliwić klientom pełen dostęp do świadczonych usług – szerokiego zakresu badań fizykochemicznych takich materiałów jak: paliwa (węgiel, biomasa, oleje opałowe), wody i ścieki, odpady i osady, produkty i półprodukty instalacji odsiarczania spalin, powietrze kopalniane, kruszywa, oleje oraz inne, dla których badania są możliwe do wykonania metodami wdrożonymi w laboratorium centralnym.

Centralizacja doprowadziła także do powstania centrum wiedzy o procesach chemicznych przebiegających w spółkach Grupy TAURON. Obok usług badawczych, laboratorium centralne oferuje także usługi doradcze z zakresu chemii, które mogą być wykorzystane w ramach prowadzonych w Grupie TAURON działań inwestycyjnych, modernizacyjnych, badawczych czy zapobiegających występowaniu lub usuwaniu skutków awarii.

Zobacz także: Tauron zwiększy zdolności przesyłowe sieci energetycznych

Zobacz także: Tchórzewski: "Będziemy budować elektrownie węglowe. Węgiel kluczowy do 2050 r."

Reklama

Komentarze

    Reklama