Reklama

Wiadomości

Prezes PGE o decyzji ws. Turowa: NSA uznał bezpieczeństwo energetyczne za wartość konstytucyjną

Autor. Twitter / @Grupa_PGE

Naczelny Sąd Administracyjny uznał bezpieczeństwo energetyczne za wartość konstytucyjną - podkreślił prezes PGE Wojciech Dąbrowski. We wtorek NSA uchylił orzeczenie WSA o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej dla Turowa.

Reklama

"NSA w postanowieniu powołał się na artykuł 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wynika, że również bezpieczeństwo energetyczne jest wartością konstytucyjną ponieważ stanowi jedną z gwarancji niepodległości państwa i bezpieczeństwa obywateli. NSA w uzasadnieniu postanowienia wskazał również, że argumentacja PGE została całkowicie pominięta przez Sąd pierwszej instancji" - oświadczył Dąbrowski, cytowany w komunikacie spółki.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Jak dodał prezes PGE, postanowienie NSA to bardzo dobra wiadomość, "przede wszystkim dla Polaków, którzy mają prawo oczekiwać stabilności energetyki i utrzymania bezpieczeństwa energetycznego, opierającego się m.in. na działalności kompleksu energetycznego w Turowie". "Dla mieszkańców regionu to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego i gospodarki całego regionu" - zaznaczył.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie warszawskiego sądu administracyjnego o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej ws. Turowa, uwzględniając zażalenia na postanowienia WSA w Warszawie z 31 maja br. NSA w uzasadnieniu wskazał, że sąd pierwszej instancji, rozpoznając wnioski, powinien brać pod uwagę następstwa wykonania decyzji nie tylko w kontekście sytuacji strony skarżącej, lecz również uwzględniać szeroko rozumiany interes publiczny oraz interes innych stron postępowania. W tej sprawie WSA nie dokonał tego rodzaju oceny wniosków skarżących oraz argumentów inwestora i organu - ocenił NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo energetyczne jest wartością konstytucyjną, ponieważ stanowi jedną z gwarancji niepodległości państwa oraz bezpieczeństwa obywateli, i uznał, że w tej sprawie przebieg procesu inwestycyjnego wykluczał możliwość skutecznego wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co pominął sąd pierwszej instancji.

Czytaj też

Sprawa dotyczy decyzji GDOŚ z 30 września 2022 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: "Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, realizowanego w gminie Bogatynia". Skargę na decyzję środowiskową złożyły m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

"W ocenie sądu zaistniały przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na możliwość powstania nieodwracalnych szkód w środowisku" - informował na początku czerwca WSA. Rzeczniczka WSA podawała wówczas też, że wydane przez WSA postanowienie z 31 maja br. nie wstrzymuje pracy kopalni Turów.

Tymczasem w drugiej połowie czerwca WSA informował, że właściwa skarga na decyzję środowiskową - w związku z którą wydano postanowienie o wstrzymaniu wykonania tej decyzji - ma zostać rozpoznana przez ten sąd 31 sierpnia br.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama