Reklama

Wiadomości

Wodorowy projekt HySPARK z ważnym certyfikatem. Badania wspiera także Grupa Orlen

Autor. Materiały prasowe PKN Orlen

Międzynarodowy projekt HySPARK, realizowany z udziałem Orlenu, otrzymał certyfikat Mission Innovation i Clean Hydrogen Partnership. Projekt powstał w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej; zakłada m.in. testy pojazdów wodorowych na lotnisku Chopina w Warszawie - podał w piątek koncern.

Reklama

Orlen, informując o certyfikacie Mission Innovation i Clean Hydrogen Partnership przyznanym HySPARK podkreślił, że realizuje ten międzynarodowy projekt razem z konsorcjum 17 partnerów. Dodał, że projekt, powołany w ramach działalności Mazowieckiej Doliny Wodorowej, zakłada m.in. testy pojazdów wodorowych na lotnisku Chopina w Warszawie, a także autobusów wodorowych stołecznej Komunikacji Miejskiej oraz ciągników wodorowych w usługach logistycznych spółki zależnej Orlen Transport.

Orlen wspomniał, że HySPARK - Hydrogen Solutions for euroPean Airports & Regional Kinetics to pierwszy projekt realizowany w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej - klastra, który powstał z inicjatywy koncernu i zrzesza ponad 40 podmiotów, pełniąc funkcję centrum badań, rozwoju i edukacji w zakresie wdrażania wodoru w gospodarce. Klaster ten został wyróżniony w programie Clean Hydrogen Partnership.

Czytaj też

Dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych Orlenu Grzegorz Jóźwiak zwrócił uwagę, że koncern realizuje projekty w zakresie całego wodorowego łańcucha wartości i na takich działaniach skupiają się „doliny wodorowe”. „Największy potencjał w ich funkcjonowaniu dostrzegamy w badaniach i rozwoju innowacyjnych technologii wodorowych, tworzeniu systemowych rozwiązań dla kształcenia i szkolenia kadr w kierunku niskoemisyjnych technologii, a także pozyskiwaniu dofinansowań dla projektów na poziomie krajowym i europejskim” - oświadczył Jóźwiak.

Jednym z przykładów takich działań - jak zaznaczył dyrektor - jest HySPARK.

Orlen przypomniał, że celem Mazowieckiej Doliny Wodorowej jest „stworzenie na Mazowszu regionalnego ekosystemu”, który będzie łączył producentów wodoru z dostawcami technologii i końcowymi użytkownikami w różnych sektorach: transport - wykorzystanie wodoru jako paliwa w pojazdach oraz przemysł - wykorzystanie wodoru np. do produkcji nawozów sztucznych. Koncern uściślił przy tym, że HySPARK to wspólny projekt 17 partnerów z pięciu krajów. „Dzięki niemu pojawią się nie tylko pojazdy wodorowe do obsługi stołecznego lotniska, ale także dostarczone zostaną wodorowe autobusy miejskie i ciągniki siodłowe, przeznaczone do transportu” - podkreślono w informacji.

Reklama

Jak zapowiedział Orlen, do końca 2025 r. wybuduje przy lotnisku Chopina w Warszawie stację wodorową, która zapewni dostęp do paliwa wodorowego dla stolicy w rejonie portu lotniczego, a także „usprawni logistykę wodoru”. Budowa stacji będzie możliwa dzięki pozyskaniu finansowania w ramach drugiej tury projektu Clean Cities, europejskiego programu CEF - Connecting Europe Facility) Transport AFIF.

Grupa Orlen - jak zaznaczył koncern - rozwija sieć ogólnodostępnych, całodobowych stacji tankowania wodoru w Polsce i za granicą. W 2021 r. uruchomiono w Trzebini pierwszy w Polsce hub produkcji wodoru jakości automotive, z którego od ponad roku dostarczane jest paliwo wodorowe do pilotażowej stacji tankowania wodoru w Krakowie. Obecnie tankowanie wodoru jest możliwe w Poznaniu, a już niebawem będzie dostępne również w Katowicach.

Reklama

Czytaj też

Koncern pozyskał dofinansowanie do 27 stacji tankowania wodoru, które do 2027 r. zostaną oddane do użytku. Ich budowa będzie realizowana z dofinansowaniem ze środków CEF i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Orlen podał, że w Czechach wodór można zatankować na należących do koncernu stacjach Benzina w Pradze i Litvinowie. „W ciągu najbliższych sześciu lat sieć Grupy Orlen będzie obejmowała ponad 100 stacji tankowania wodoru w Polsce, Czechach i na Słowacji” - wyliczył koncern.

HySPARk to drugi projekt Orlenu certyfikowany przez Mission Innovation i Clean Hydrogen Partnership. Pierwszym projektem jest Bursztynowa Dolina Wodorowa - Amber Hydrogen Valley, która jest pierwszą certyfikowaną doliną w Polsce.

Clean Hydrogen Partnership to partnerstwo publiczno-prywatne wspierające działalność badawczo-innowacyjną w zakresie technologii wodorowych w Europie. Członkami są Unia Europejska, którą reprezentuje Komisja Europejska, jak również przemysł ogniw paliwowych i wodoru, reprezentowany przez Hydrogen Europe oraz społeczność badawcza, reprezentowana z kolei przez Hydrogen Europe Research. Mission Innovation to natomiast globalna inicjatywa 23 krajów i Komisji Europejskiej, której celem jest przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii.

Grupa Orlen jest multienergetycznym koncernem, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Rozwija jednocześnie segment wydobywczy węglowodorów - ropy i gazu, jak również segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii. Planuje także rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Czytaj też

W 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł.

Po pierwszym kwartale tego roku Orlen informował, że posiada w Polsce 1925 stacji paliwowych. Koncern zapowiedział, że tegoroczne nakłady inwestycyjne mają tam wynieść łącznie 38,6 mld zł, z czego 27,9 mld zł na rozwój.

Mazowiecka Dolina Wodorowa, której liderem jest Orlen, działa od kwietnia 2022 r.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama