Reklama

Wiadomości

PSG rozpoczyna współpracę z niemiecką spółką. Strony będą rozwijać sektor wodorowy

Autor. Envato elements / @markusgann

Polska Spółka Gazownictwa rozpoczyna współpracę z Gasnetz Hamburg dotyczącą wodoru - poinformowała PSG. Spółka dodała, że firmy będą współpracowały w takich obszarach jak bilansowanie sieci, jakość gazu, bezpieczeństwo dostaw czy regulacje prawne.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) poinformowała w poniedziałek, że podpisała porozumienie dotyczące „wzajemnego wsparcia” z niemieckim operatorem dystrybucji gazu Gasnetz Hamburg GmbH. Wskazała, że głównym obszarem współpracy będzie transport wodoru sieciami gazowymi lub przeznaczonymi do tego wodorociągami. Dystrybutor gazu wyjaśnił, że PSG i Gasnetz Hamburg będą współpracowały w takich obszarach jak bilansowanie sieci, jakość gazu, bezpieczeństwo dostaw czy też wymiana informacji na temat ram regulacyjnych.

Reklama

Spółka zwróciła uwagę, że przyszłością energetyki są paliwa gazowe będące mieszaniną gazu ziemnego i gazów odnawialnych, a w konsekwencji dystrybucja samych gazów odnawialnych. „Polska Spółka Gazownictwa zrobiła w marcu br. duży krok, by przesyłać wodór, uzyskując dla pierwszego w Polsce gazociągu Świadectwo Oceny Technicznej, dotyczące przesyłu gazu ziemnego z jego domieszkami do 20 proc. objętości” - przypomniała PSG.

Czytaj też

Zaznaczyła, że współpraca z Gasnetz Hamburg ma pozwolić m.in. na „wymianę wiedzy i dobrych praktyk w zakresie realizacji zadań operatorskich”.

„Gasnetz Hamburg to kolejny znaczący dystrybutor gazów, z którym rozpoczynamy współpracę. Jestem przekonany, że dzięki niej rozwiniemy kompetencje związane z budową wodorociągów” - powiedział prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Więckowski, cytowany w komunikacie. Dodał, że niemiecki operator systemu dystrybucyjnego jest odpowiedzialny m.in. za projekt HH-Wind, w ramach którego wybudowane zostanie docelowo 60 km sieci, która będzie transportowała wodór dla odbiorców przemysłowych w porcie w Hamburgu.

PSG podała, że we wrześniu 2023 r. podpisała także memorandum o współpracy z francuskim dystrybutorem gazu GRDF. Ma ono na celu poszukiwanie synergii pomiędzy gazem ziemnym a odnawialnymi źródłami energii w odniesieniu do sieci gazowych.

Reklama

Pod koniec stycznia br. także Gaz-System operator systemu przesyłu gazu w Polsce informował PAP, że w 2024 r. planuje kontynuować prace rozpoczęte w zakresie realizacji strategii wodorowej spółki. „W listopadzie 2023 r. rozpoczęliśmy prace mające na celu rozpoznanie deklarowanej podaży oraz zapotrzebowania polskiego rynku na paliwa zielone, w tym wodór. Produktem tych prac będzie Polska Mapa Wodoru” - zapowiedział Gaz-System.

Czytaj też

Operator zwrócił również wtedy uwagę, że równolegle kontynuuje prace badawcze dotyczące wykorzystywania istniejącej infrastruktury gazowej do transportu metanu z domieszką wodoru (do 10 proc.). Zaznaczył, że na poziomie unijnym i krajowym spółka zaangażowana jest w prace nad regulacjami prawnym dotyczącymi tej kwestii.

Polska Spółka Gazownictwa jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Polsce. Spółka transportuje paliwa gazowe siecią dystrybucyjną o długości 210 tys. km na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieciami innych operatorów lokalnych. Zatrudnia ponad 11,5 tys. pracowników.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama