Reklama

Wiadomości

Orlen edukuje przyszłych ekspertów zielonej energetyki – ruszyła Akademia Wodorowa

Autor. PKN Orlen

Największa spółka paliwowa w Europie Środkowej uruchomiła pierwszy w Polsce projekt edukacyjny, którego głównym celem ma być budowanie kompetencji w obszarze technologii wodorowej wśród studentów oraz absolwentów uczelni wyższych - Akademię Wodorową PKN Orlen.

Reklama

Uroczysta inauguracja programu miała miejsce w piątek 17 marca w siedzibie PKN Orlen w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział Józef Węgrecki, członek zarządu ds. operacyjnych PKN Orlen, Ireneusz Zyska, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. OZE w ministerstwie klimatu, Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych PKN Orlen, a także uczestnicy tegorocznej Akademii.

Reklama

Inicjatywa powstała w ramach programu Mazowieckiej Doliny Wodorowej, której Orlen jest współtwórcą. Program Akademii składa się z cyklu siedmiu weekendowych wykładów i warsztatów, organizowanych co drugi tydzień do końca maja. W ramach tych spotkań, 30 uczestników będzie zdobywać wiedzę z zakresu wytwarzania, magazynowania oraz wykorzystania wodoru oraz paliw syntetycznych na bazie wodoru, w przemyśle i innych gałęziach gospodarki. Zajęcia będą miał charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. W tym celu przewidziane są wyjazdy edukacyjne do Gdańska i Łodzi, jak również do zakładów PKN Orlen w Płocku czy Włocławku. Studenci odwiedzą też Wałbrzych i Bydgoszcz, gdzie mieszczą się zakłady Toyoty i kolejowej PESY – partnerów Akademii .

Czytaj też

Nabór do Akademii rozpoczął się w grudniu ubiegłego roku. Aplikujących poproszono o przedstawienie krótkiego, kilkustronicowego opisu projektu dotyczącego produkcji niskoemisyjnego wodoru lub jego innowacyjnego zastosowania w przemyśle. Jury wybrało trzydziestu zwycięzców z różnych uczelni wyższych w całej Polsce, a także jednej zagranicznej. Zwieńczeniem Akademii ma być przygotowanie przez uczestników bardziej rozbudowanego i zaawansowanego opisu technologii wytwarzania wodoru w oparciu o wiedzę własną oraz nabytą w trakcie cyklu spotkań. Dla autorów pięciu najlepszych prac Orlen przewidział płatne, kilkumiesięczne straże w spółce.

Reklama
Autor. PKN Orlen / Materiały prasowe

„Dlaczego tak ważne jest, aby skupić się na wodorze jako technologii przyszłości? Po pierwsze, będzie on kluczowym źródłem energii, które w dłuższej perspektywie może stanowić alternatywę dla paliw kopalnych. Po drugie, wodór jest również wykorzystywany w produkcji paliw syntetycznych, będących alternatywnym źródłem energii dla samochodów osobowych i ciężarowych. Inwestycje w rozwój technologii wodorowej są bardzo ważne, a młodzież powinna być zaangażowana w ten proces" – powiedział w trakcie inauguracji Józef Węgrecki, członek zarządu ds. operacyjnych w PKN Orlen. Jak dodał, w ramach strategii wodorowej do 2030 roku Orlen planuje wybudować ponad 100 stacji tankowania wodoru, a odnawialny wodór będzie produkowany przy użyciu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Koncern rozwija także projekt „Hydrogen Eagle", którego celem jest budowa kompleksowej infrastruktury do produkcji i dystrybucji nisko- i zeroemisyjnego wodoru w Polsce.

Ireneusz Zyska podkreślił rolę Akademii, która wpisuje się w plan budowy i rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, zgodnie z krajową strategią wodorową przyjętą przez rząd w listopadzie 2021 roku. Wspomniał także o uruchomieniu przez Komisję Europejską specjalnego funduszu Hydrogen Bank dedykowanego finasowaniu projektów wodorowych, aby umożliwić realizacje założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Po fundusze będzie mógł aplikować każdy projekt, w tym również te stworzone przez uczestników Akademii Wodorowej. „Już za kilka miesięcy dojrzałe, poważne projekty będą mogły sięgać po ogromne środki finansowe, aby skutecznie realizować i budować inwestycje związane z architekturą zarządzania wodorem" – powiedział sekretarz staniu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Autor. PKN Orlen / Materiały prasowe

Wykład inauguracyjny poprowadził dyrektor Grzegorz Jóźwiak z PKN Orlen. „Akademia Wodorowa to inicjatywa, którą stworzyliśmy przede wszystkim po to, by budować fundamenty dla nowych technologii w Polsce" – stwierdził Jóźwiak. W trakcie swojej prelekcji dodał, że obecnie Polska zajmuje trzecie miejsce wśród państw europejskich, i piąte na świecie pod względem produkcji wodoru. Aspiracją Grupy ORLEN jest obecnie rozwój nisko- i zeroemisyjnych metod wytwarzania tego surowca. Koncern ogłosił swoją strategię wodorową na początku 2022 roku. „Patrząc na kreatywne pomysły uczestników Akademii, jestem przekonany, że niektóre z nich nawet już teraz mogłyby aplikować o środki unijne i stawać w szranki z najlepszymi projektami w Europie" – powiedział do studentów Grzegorz Jóźwiak.

Akademia Wodorowa przez najbliższe kilka tygodni będzie angażować swoich studentów do wspólnej pracy nad projektami związanymi z technologią wodorową. „Od lat interesuję się odnawialnymi źródłami energii, w tym produkcją odnawialnego wodoru. Myślę, że wodór będzie w najbliższych czasach zyskiwał na znaczeniu, czego dowodem jest uruchomienie takiego projektu edukacyjnego" – mówi Julia Wojciechowska, uczestniczka Akademii Wodorowej z płockiej filii Politechniki Warszawskiej.

Czytaj też

Wodór jest najlżejszym pierwiastkiem chemicznym. W przemyśle nieformalnie dzieli się go na kolory, w zależności od sposobu produkcji. Paliwo otrzymane w procesie wykorzystującym odnawialne źródła energii, nieobarczonym emisją dwutlenku węgla, nazywane będzie zielonym. Z kolei wodór koloru szarego pochodzić będzie z procesu wykorzystującego paliwa kopalne, jak choćby metoda reformingu parowego metanu lub technologie zgazowania węgla. Procesy te cechują się wprawdzie znaczną emisyjnością, jeżeli jednak wychwycić i bezpiecznie zmagazynować powstający w ich trakcie dwutlenek węgla, otrzymamy przyjazny dla klimatu wodór niebieski. Jeśli natomiast do elektrolizy wykorzystana zostanie energia pochodząca z elektrowni jądrowych, wówczas wodór będziemy określać kolorem fioletowym.

Pierwiastek ten może znaleźć szerokie zastosowanie w różnych sektorach gospodarki jako nośnik energii lub surowiec chemiczny. Jak tłumaczy Grzegorz Jóźwiak w rozmowie z serwisem E24, wodór ma duży potencjał w sektorze transportu ciężarowego. Ponadto, w sektorach trudnych do dekarbonizacji, np. transporcie lotniczym, można wykorzystać paliwo syntetyczne wytwarzane z wykorzystaniem wodoru, o właściwościach podobnych do benzyny lub diesla. Wodór może też być wykorzystany do magazynowania nadwyżek energii elektrycznej z OZE. Wachlarz zastosowań uzupełnia przemysł chemiczny, spożywczy czy hutniczy. Bez wątpienia jest to istotny element działań na rzecz dla gospodarki dążącej do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych.

Czytaj też

PKN Orlen, jako czołowy koncern multienergetyczny w Europie Środkowowschodniej, w swojej zaktualizowanej strategii do 2030 roku dąży do zdobycia pozycji lidera w transformacji energetycznej w regionie. Filar strategii stanowi rozwój zrównoważonego portfolio obszarów biznesowych, na który koncern planuje przeznaczyć do końca dekady ok. 320 miliardów złotych, w tym nawet 40% na zielone inwestycje. Wśród nich można wyróżnić przede wszystkim morskie i lądowe elektrownie wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, produkcję biometanu, biopaliwa nowej generacji oraz odnawialny wodór. Warto podkreślić, że Orlen był pierwszym koncernem energetycznym w tej części Europy, który zadeklarował ambicje osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W drodze do dekarbonizacji Grupy, cele do końca obecnej dekady przewidują redukcję o 25% absolutnej ilości emisji w segmentach, rafinerii, petrochemii i wydobycia, a także ograniczenie o 40% intensywności emisji w segmencie energetyki oraz o 15% łącznej intensywności emisji netto.

Wodór może być istotnym wsparciem w dążeniu do osiągnięcia celów redukcyjnych. Zgodnie ze strategią wodorową ogłoszoną przez Orlen w lutym ubiegłego roku, koncern skoncentruje się na wykorzystaniu wodoru w czterech obszarach jakimi są rafinerie wraz z petrochemią, przemysł, mobilność oraz energetyka. Spółka przewiduje także dalsze badania nad wykorzystaniem tego pierwiastka.

Materiał sponsorowany

Reklama

Komentarze

    Reklama