Reklama

Wiadomości

Wyższy limit zamrożonych cen prądu? Projekt noweli ustawy

Autor. Envato

Podwyższenie podstawowego limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny, obniżenie ceny maksymalnej prądu dla samorządów i sektora MŚP, oraz wprowadzenie składki solidarnościowej dla firm z sektora węglowego - przewiduje projekt, nad którym pracuje resort klimatu.

Reklama

W piątek w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano o pracach nad projektem noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw.

Reklama

Czytaj też

Reklama

"Celem projektu jest dalsze minimalizowanie podwyżek cen energii dla najbardziej wrażliwych odbiorców, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności i możliwości regulowania zobowiązań, zapewnienie ciągłości dostaw energii. Istnieje konieczność utrzymania rozwiązań osłonowych obowiązujących od 2022 r." - wskazano.

W wykazie poinformowano, że projekt noweli zakłada wprowadzenie w 2023 r. dla dużych podmiotów z sektora węglowego systemu składki solidarnościowej polegającego na m.in. na "wdrożeniu mechanizmu określenia podmiotów, które uzyskały w 2022 r. nieuzasadnione nadmierne dochody, w nawiązaniu do klasyfikacji UE opisaną w rozporządzeniu Rady UE nr 2022/1854". Dodano, że takie podmioty będą musiały odprowadzać na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nadmiarowe dochody, które zostały osiągnięte w 2022 r.

Czytaj też

Dodano, że utrzymany i wzmocniony ma być mechanizm wsparcia odbiorców wrażliwych i istotnych dla gospodarki. "Proponowana regulacja obejmuje również modyfikację przepisów ustanawiających mrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych oraz stosowanie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej.

Jak wyjaśniono, celem projektu jest objęcie szerszym wsparciem odbiorców w gospodarstwach domowych poprzez podwyższenie podstawowego limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny. "Dodatkowo, zmiana przewiduje obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej" - poinformowano.

Czytaj też

W 2022 r. przyjęto przepisy, dzięki którym zamrożono ceny energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie z 2022 r. do określonych limitów. Dla gospodarstw domowych jest to 2000 kWh rocznie; dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami to do 2600 kWh, a dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi do 3000 kWh. Po przekroczeniu tych limitów obowiązuje cena maksymalna na poziomie 693 zł za 1000 kWh.

W przypadku samorządów, podmiotów wrażliwych np. szpitali czy szkół oraz firm z sektora MŚP cena maksymalna została ustalona na 785 zł za 1000 kWh.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama