Reklama

Wiadomości

Wnioski o bon energetyczny. Gdzie i jak je złożyć?

Autor. Envato

Dziś przestaje obowiązywać tarcza antyinflacyjna na energię. Aby odciążyć mieszkańców przed spodziewanymi podwyżkami cen prądu i gazu, władze przygotowały specjalny system wsparcia dla potrzebujących, a jednym z jego elementów jest długo zapowiadany bon energetyczny. Jakie dokładnie będą wysokości dopłat? Kiedy środki trafią na nasze konta? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać bon energetyczny w 2024 roku? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Bon energetyczny obejmie okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024. Wnioski o nowe rządowe dofinansowanie będzie można złożyć w urzędzie miasta, u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku w wersji papierowej, jak i elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wzór wniosku zostanie udostępniony przez MKiŚ w Biuletynie Informacji Publicznej, co ma ułatwić proces składania wniosków oraz zapewnić ich przejrzystość. Organy będą miały na rozpatrzenie wniosku 60 dni, a wypłata świadczeń przewidziana jest jeszcze na koniec bieżącego roku oraz na początku przyszłego roku.

Zgodnie z projektem, mechanizmy ochronne na rynku energii elektrycznej i gazu będą funkcjonować do końca 2024 roku, natomiast na rynku ciepła będą przedłużone do pierwszej połowy 2025 roku.

Czytaj też

Wsparcie najbardziej potrzebujących

Bon energetyczny skierowany jest przede wszystkim do gospodarstw domowych, których dochody w ubiegłym roku nie przekroczyły 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość świadczenia jest uzależniona od liczby członków w gospodarstwie domowym a także od źródła jego ogrzewania. Rządowy program wsparcia przewiduje:

-      300 zł dla gospodarstw jednoosobowych,

-      400 zł dla 2 i 3-osobowych,

-      500 zł dla 4- i 5-osobowych,

-      600 zł dla 6-osobowych i większych.

Należy zaznaczyć, że gospodarstwa domowe wykorzystujące energię elektryczną do ogrzewania, co jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, otrzymają bon w podwójnej wysokości, to znaczy:

-       600 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

-       800 zł dla gospodarstwa z 2 do 3 osób,

-       1000 zł dla gospodarstwa z 4 do 5 osób,

-       1200 zł dla gospodarstwa z co najmniej 6 osobami.

Czytaj też

Ze względu na wyższe koszty energii w stosunku do dochodów, jednoosobowe gospodarstwa, zwłaszcza seniorzy, będą premiowane wyższą kwotą bonu energetycznego.

Wraz z przyznaniem bonu będzie stosowana zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza, że nawet przy przekroczeniu kryterium dochodowego bon zostanie przyznany, lecz jego wartość zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota bonów energetycznych do wypłaty wynosić będzie 20 zł; poniżej tego progu bon energetyczny nie zostanie przyznany. Warto mieć na uwadze, że świadczenie to jest udzielane jednorazowo.

Bon energetyczny również ma na celu ustanowienie stałej maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, która od lipca wynosi maksymalnie 500 zł za 1 MWh. Jest to inicjatywa mająca na celu stabilizację krajowego rynku energii oraz zapewnienie odbiorcom stabilnych cen po zakończeniu mechanizmu zamrażania taryf. Dodatkowo, ustawa dotycząca bonu energetycznego przewiduje utrzymanie maksymalnej ceny dostawy ciepła do 30 czerwca 2025 roku oraz ustawienie cen gazu na poziomie taryfy zatwierdzonej dla przedsiębiorstw energetycznych.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama