Reklama

Wiadomości

To był trudny czas dla górnictwa i energetyki. Czy sektor zdał egzamin?

Autor. PGE GiEK / Materiały prasowe

Dla branży energetycznej kończący się 2022 rok był bardzo wymagający - przede wszystkim za sprawą największego kryzysu energetycznego w historii Europy. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym bezpieczeństwo Unii Europejskiej w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, powinno być dla wszystkich najwyższą wartością - pisze Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE GiEK.

Reklama

Polska suwerenność energetyczna jest w obecnej sytuacji geopolitycznej polską racją stanu. Nasze konwencjonalne jednostki pracują, aby zapewnić bezpieczeństwo poszczególnych systemów energetycznych. Warto podkreślić, że Polska jest połączona z krajami europejskimi w jeden wspólny system elektroenergetyczny, który ma nam zapewnić ogólnoeuropejską stabilność sieci.

Reklama

Czytaj też

Reklama

PGE GiEK ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o rolę energetyki konwencjonalnej - szczególnie w czasach kryzysu i w perspektywie powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Spółka dostarcza 57 tys. GWh energii elektrycznej rocznie do krajowego systemu elektroenergetycznego, co stanowi prawie 40 proc. krajowego zapotrzebowania. To ogromna odpowiedzialność.

PGE GiEK utrzymuje pozycję lidera energetyki konwencjonalnej w Polsce. Najważniejszym celem spółki jest stabilna i bezpieczna praca naszych jednostek. Realizujemy modernizacje, aby utrzymać jednostki w takiej kondycji, aby mogły pracować bez zakłóceń i gwarantować bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego. Dostosowujemy nasze aktywa węglowe do nowego reżimu pracy, wymuszonego zmieniającym się miksem energetycznym, tak by zapewnić ich elastyczność w podstawie i pracy bilansującej.

Na bieżąco analizujemy wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na to, jak przyszłość branży energetycznej będzie się kształtować w bliższej i dalszej perspektywie.

Czytaj też

Wyzwania transformacji

Pilnym wyzwaniem, z którymi się mierzymy jest zrównoważona transformacja energetyczna. W obliczu tych zmian, a także agresji Rosji na Ukrainę, to jednostki konwencjonalne są kluczowe, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w perspektywie długoterminowych inwestycji w OZE.

Transformacja to długoletni proces obliczony na dekady pracy zgodnej z planem modernizacji i głębokich zmian gospodarczych, a także rozwiązania realnych wyzwań środowiskowych, wymagających zaangażowania w miejscach, w których energetyka pozostawiła w przyrodzie swój ślad. Transformacja wiąże się ze znacznymi zmianami społecznymi i ekonomicznymi, więc w nowej rzeczywistości najważniejsze dla naszej spółki jest zabezpieczenie przyszłości pracowników oraz dbałość o mieszkańców regionów.

Zminimalizowanie udziału energetyki konwencjonalnej w krajowym systemie elektroenergetycznym, a zarazem zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest procesem skomplikowanym, dlatego nasze działania koncentrują się na dostosowaniu jednostek mocy do odpowiedzialnej energetyki przyszłości. Realizujemy projekt integracji aktywów węglowych. Jego celem jest konsolidacja aktywów, optymalizacja ich pracy, optymalizacja zakresu działania, co będzie również wiązało się z procesami inwestycji odtworzeniowych, które poprawią sprawność i ograniczą poziom emisji jednostek. Planowane do wydzielenia krajowe aktywa węglowe zostaną wniesione do PGE GiEK, która będzie pełnić rolę ich integratora. Patrząc więc z tej perspektywy można powiedzieć, że spółka PGE GiEK wciąż będzie liderem w produkcji energii elektrycznej, a dodatkowo wzmocni się jej pozycja jako podmiotu odpowiedzialnego za zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego w trakcie procesu transformacji.

Stawiamy na innowacje

Żyjąc w czasach bardzo dynamicznego rozwoju nowych i innowacyjnych technologii, z powodzeniem wykorzystujemy je także w naszych jednostkach. Zdajemy sobie sprawę, że w dłuższej perspektywie rola paliwa węglowego będzie zależna także od stopnia rozwoju czystych, niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii z tego źródła. Dlatego skupiamy się na ciągłym rozwoju i poszukujemy oraz wykorzystujemy innowacyjne rozwiązania, dzięki czemu dostosowujemy się do trudnego rynku, w którym zmiany następują bardzo dynamicznie. W sferze projektów badawczo – rozwojowych współpracujemy z wieloma partnerami, których wiedza i doświadczenie stanowią uzupełnienie kompetencji PGE GiEK. Realizujemy projekty badawczo – rozwojowe, których celem jest usprawnienie naszej działalności. Wdrażane innowacje racjonalizatorskie i usprawniające przyczyniają się przede wszystkim do wzrostu efektywności technologicznej i organizacyjnej.

Czytaj też

Jubileusze

W mijającym roku nasze dwie elektrownie oraz kopalnia obchodziły jubileusze.

75-lecie obchodzi w tym roku Kopalnia Turów - zakład, w którym rozpoczęła się historia polskiego górnictwa węgla brunatnego. Imponującą historię stworzyli pionierzy górnictwa odkrywkowego, a z ich doświadczenia korzystały kolejne pokolenia górniczej profesji. Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, która wraz z Elektrownią Turów stanowią nierozerwalną część Turoszowskiego Kompleksu Energetycznego - tak istotnego elementu bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności naszego kraju.

Elektrownia Turów natomiast od 60 lat jest jednym z gospodarczych filarów Dolnego Śląska. Jej historia pokazuje, że niezależnie od okoliczności, w jakich funkcjonowała, zawsze spełniała najostrzejsze wymagania zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Doświadczenia, jakie zdobyła na przestrzeni 60 lat funkcjonowania są gwarancją powodzenia w realizacji dalszych zamierzeń w przyszłości. Jednym z przykładów jest oddany do użytku w ubiegłym roku blok o mocy elektrycznej brutto 496 MW. To nie tylko nowoczesna jednostka mocowa, która spełnia najostrzejsze wymagania środowiskowe. Nowy blok korzystnie wpływa na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w okresie transformacji polskiej energetyki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym.

50-letnią historię ma za sobą Elektrownia Rybnik. Rybnicki zakład jest elektrownią kondensacyjną i blokową o znaczeniu systemowym. Oddział utrzymuje stałą, wysoką dyspozycyjność wytwarzania oraz posiada duże możliwości regulacyjne, a przy tym osiąga dużą efektywność w redukcji emitowanych zanieczyszczeń.

Kończący się rok był dla branży elektroenergetycznej bardzo wymagający; wojna w Ukrainie, kryzys paliwowy czy transformacja jak nigdy dotąd wpłynęły na energetykę konwencjonalną, która musiała zmierzyć się z najtrudniejszym egzaminem. Jak sobie poradziła spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna? Nasze dwie kopalnie Bełchatów i Turów zapewniały paliwo, a nasze elektrownie Bełchatów, Turów, Opole, Rybnik i Dolna Odra pracowały pełną parą, by pokryć zapotrzebowanie na energię. Nie zabrakło nam mocy.

Autor: Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE GiEK

Reklama

Komentarze

    Reklama