Reklama

Wiadomości

PGE zakończyła transakcję nabycia PKP Energetyka

Autor. PKP Energetyka / Materiały prasowe

Zamknięto transakcję nabycia przez PGE 100 proc. udziałów w spółce PKPE Holding kontrolującej spółkę PKP Energetyka - poinformowała w poniedziałek w komunikacie Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Reklama

"Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna informuje, że po spełnieniu się ostatniego z warunków zawieszających w dniu 31 marca 2023 r., w dniu 3 kwietnia 2023 r. nastąpiło zamknięcie transakcji bezpośredniego nabycia przez PGE 100 proc. udziałów w spółce PKPE Holding, a w konsekwencji pośredniego nabycia 100 proc. akcji w PKP Energetyka oraz udziałów w pozostałych spółkach zależnych posiadanych przez spółkę" - poinformowano w komunikacie giełdowym PGE.

Reklama

PKPE Holding to spółka holdingowa kontrolująca szereg podmiotów, których działalność skoncentrowana jest wokół PKP Energetyka. Grupa PKPE jest dystrybutorem i sprzedawcą energii do sieci trakcyjnej, a dodatkowo świadczy usługi utrzymania sieci trakcyjnych.

PGE przekazała, że cena zakupu zmniejszyła się o 40,2 mln zł i wyniosła ostatecznie 1 mld 873,3 mln zł.

Reklama

Spółka dodała, że skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące, z wyłączeniem zdarzeń o charakterze jednorazowym (EBITDA powtarzalna) Grupy PKPE za rok 2022 wyniosła 774 mln zł, w tym 536 mln zł dotyczyło segmentu Dystrybucja. "Przychody za rok 2022 wyniosły 4 341 mln złotych, a nakłady inwestycyjne 747 mln złotych, w tym 681 mln złotych w segmencie Dystrybucja. Zadłużenie finansowe netto Grupy PKPE na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 4 453 mln złotych" - poinformowano.

Czytaj też

Jak przekazano, wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej Grupy PKPE wyniósł w roku 2022 4,32 TWh, a wolumen sprzedanej energii elektrycznej 2,99 TWh.

"Nabycie PKPE Holding jest zgodne ze strategią grupy kapitałowej PGE. W wyniku zamknięcia transakcji, Grupa PGE uzyskała m.in. dostęp do sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju, której Wartość Regulacyjna Aktywów na 2023 rok wynosi 3 421 mln złotych" - podkreślono w komunikacie.

PKP Energetyka odpowiada za dystrybucję 4 TWh energii elektrycznej rocznie, wykorzystuje 21,5 tys. km linii energetycznych i dysponuje sześcioma centrami sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez 52 tys. inteligentnych liczników. Eksploatuje 814 podstacji trakcyjnych i kabin, 6213 stacji energetycznych oraz 70 pociągów sieciowych. Spółka zatrudnia 4,2 tys. pracowników.

Kluczowymi klientami PKP Energetyka są przedsiębiorstwa kolejowe. Spółka ma m.in. koncesje na obrót energią elektryczną i jej dystrybucję, pełniąc rolę Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Firmom działającym na rynku kolejowym dostarcza energię elektryczną na cele trakcyjne - do napędu pociągów prowadzonych trakcją elektryczną, oraz nietrakcyjne, takie jak m.in. zasilanie urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów, urządzeń ogrzewania rozjazdów, budynków dworcowych, oświetlenia peronów i terenów kolejowych. Zgodnie z aktualnym planem rozwoju w zakresie działalności dystrybucyjnej udział klientów kolejowych w przychodach spółki sięga 80 proc.

W związku z realizacją Krajowego Programu Kolejowego przez PKP PLK, PKP Energetyka realizuje program modernizacji układów zasilania sieci trakcyjnej, którego wartość w perspektywie 2021-2025 wynosi ponad 4 mld zł.

Czytaj też

Jesienią 2015 r. PKP Energetyka została sprzedana przez rząd Ewy Kopacz funduszowi CVC Partners za 1 mld 965 mln zł, co po korekcie o dług spółki dało 1,41 mld zł. PKP Energetyka była wówczas czwartym największym sprzedawcą energii w Polsce i największym nieposiadającym własnych mocy wytwórczych. Spółka odpowiadała za 5,3 proc. krajowej sprzedaży energii do odbiorców.

Jak informował prezes PGE Wojciech Dąbrowski, ogłaszając zakup, od czasu prywatyzacji właściciel zainwestował w PKP Energetyka 3,8 mld zł, a PGE skontrolowało te inwestycje i uznało ich kwoty. Podkreślał, że w 2016 r. PKP Energetyka miała niecałe 100 mln zł zysku operacyjnego, a dziś jest to ok. 700 mln zł.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w PGE niecałe 61 proc. akcji.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama