Reklama

Wiadomości

PGE stawia na kulturę

Filharmonia Śląska
Fot. PGE / Materiały prasowe

Kultura jest pojęciem wszechstronnym i obejmuje bardzo szeroki zakres. Postrzega się ją jako wyraz tożsamości narodowej, przedstawiający całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa i dlatego tak istotne jest, by ją pielęgnować i popularyzować wśród wszystkich mieszkańców kraju.

Jedną z form wspierania kultury i sztuki jest mecenat, co w przeciwieństwie do sponsoringu, nie ma na celu przyniesienia wyraźnych korzyści majątkowych. PGE Polska Grupa Energetyczna od lat pomaga rozwijać się artystom i instytucjom kulturalnym, a jej wsparcie przez wielu jest uznawana za niezastąpioną.

Forma mecenatu była znana już w starożytnym Rzymie, gdy Caius Maecenas, związany z dworem Cesarza Oktawiana Augusta, wspierał wybitnych twórców jak Horacy czy Wergiliusz, by mogli tworzyć swoje dzieła. W Polsce również występowała taka forma wsparcia, której korzenie sięgają nawet XVI wieku. Jednymi z wielu mecenasów ówczesnej renesansowej sztuki oraz nauki był sekretarz królewski Jan Zamoyski, założyciel słynnej w całej Europie Akademii Zamojskiej.

Idąc za myślą, że to sztuka wspiera biznes, mecenat dużej spółki nie oznacza wyłącznie wsparcia finansowego czy merytorycznego. Poza reklamą czy promocją, celem PGE jest dbanie o dorobek kulturowy i historyczny, dlatego spółka ambitnie podejmuje się wsparcia szesnastu filharmonii i orkiestr w Polsce, a także współpracuje z muzeami narodowymi w Warszawie, Lublinie i Krakowie oraz Zamkiem Królewskim na Wawelu.

Czytaj też

Z badań przeprowadzonych na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej przez Agencję Badawczą PBS pokazują, że wśród tysiąca respondentów, aż 89 proc. z nich interesuje się kulturą i sztuką. Największym zainteresowaniem cieszy się film oraz muzyka rozrywkowa, czyli te dziedziny, do których dostęp jest najszerszy. Na trzecim miejscu uplasowały się wystawy muzealne, które odwiedzane są przez blisko połowę ankietowanych. Jednocześnie aż 71 proc. uczestników badania deklaruje chęć częstszego chodzenia do teatrów.

Z badań wynika także, że na zainteresowanie sztuką wpływa lokalizacja ankietowanych. Respondenci wskazali wyraźnie, że główną barierą w dostępie do kultury są wysokie ceny biletów na wydarzenia oraz utrudniony na nie dojazd.

„Kultura jest dla wszystkich. Kontakt z nią rozwija, kształtuje wyobraźnię i kreatywność, jak również inspiruje do działania" – powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE. By ją przybliżyć, PGE zorganizowało kampanię pod hasłem „Zapraszamy wszystkich do bywania", która ma promować i zachęcać do kontaktu ze sztuką. Kampania trwa do końca września br. i jest realizowana za pośrednictwem telewizji oraz Internetu, a także przy użyciu socialmediów by trafić do jak największej liczby odbiorców.

Czytaj też

Czym skorupka za młodu nasiąknie...

Dbanie o rozwój najmłodszego pokolenia powinno być priorytetem każdego, dlatego już od 19 września br. uczniowie szkół podstawowych mogą wziąć udział w zainagurowanym przez Fundację PGE konkursie „Spotkania ze sztuką". Ma ona na celu ułatwienie najmłodszym dostępu do sztuki oraz przybliżenie im wiedzy o historii polskiego malarstwa. Pogram skierowany został w głównej mirze do uczniów mniejszych miejscowości, w których dostęp do takich wydarzeń bywa ograniczony.

Kultura poprzez sztukę jest wyrazem tożsamości narodowej, a dzięki mecenatowi społeczeństwo może mieć możliwość utożsamienia się z nią samemu.

PGE Polska Grupa Energetyczna / Materiał sponsorowany

Komentarze