Reklama

Wiadomości

Polska i kanadyjska instytucja dozoru jądrowego współpracują w ocenie technologii SMR

Autor. GE Hitachi

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Kanadyjska Komisja Dozoru Jądrowego współpracują w zakresie oceny technologii małych reaktorów SMR. Chodzi m.in. o proces ich licencjonowania - poinformowała w poniedziałek Państwowa Agencja Atomistyki.

Reklama

Państwowa Agencja Atomistyki podała w komunikacie, że 21 sierpnia prezes PAA Andrzej Głowacki rozmawiał z przewodniczącą Kanadyjskiej Komisji Dozoru Jądrowego (CNSC) Ruminą Velshi o rozwoju współpracy między kanadyjskim i polskim dozorem jądrowym. Dodano, że było to kolejne spotkanie w tym roku w ramach zacieśniania współpracy między obiema instytucjami. "Zarówno kanadyjski dozór jądrowy, jak i polski są w trakcie oceniania technologii małych modułowych reaktorów (SMR) pod względem spełniania wymogów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej" - wskazano w komunikacie.

Reklama

"Obecnie na świecie jesteśmy świadkami intensywnego rozwoju nowych technologii jądrowych, takich jak SMR. Dlatego bardzo ważna jest współpraca między dozorami jądrowymi, która daje okazje do wymiany wiedzy i wyników analiz. To z kolei przyczynia się do optymalizacji procesu licencjonowania, co umożliwi sprawniejsze wdrażanie tych technologii w Polsce i na świecie" – powiedział cytowany w komunikacie prezes Głowacki.

Czytaj też

"Tylko w Kanadzie obecnie mamy do oceny kilka nowych technologii jądrowych. To, co się dzieje aktualnie w skali całego świata na rynku energie jądrowej, jest z jednej strony potrzebne, jeśli mamy osiągnąć nasze cele klimatyczne, a z drugiej jest wyzwaniem dla regulatorów" - dodała szefowa kanadyjskiego dozoru jądrowego. Rumina Velshi zaznaczyła, że tylko poprzez wspólne działania, współpracę z dozorami innych krajów można stawić czoła tym wyzwania "w sposób w pełni efektywny".

Reklama

Wyjaśniono, że polski i kanadyjski dozór mają wymieniać się informacjami w zakresie najlepszych praktyk i przeglądów technicznych dotyczących tej technologii. Strony zobowiązały się również do dzielenia wynikami niezależnych analiz i ocen prowadzonych w ramach procesu licencjonowania. Współpraca zakłada także wspólne działania w tych obszarach oraz w zakresie szkoleń i opracowywania rozwiązań regulacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa technologii.

PAA zwróciła uwagę, że oprócz rozmów na temat dalszej współpracy obu dozorów jądrowych, spotkanie było też okazją do rozmowy na temat bezpieczeństwa jądrowego w kontekście trwającej wojny w Ukrainie.

Przypomniano, że pierwsze porozumienie o współpracy zostało zawarte pomiędzy PAA z CNSC w 2014 r. "W tym roku instytucje podpisały memorandum podczas konferencji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Abu-Zabi, które dotyczyło technologii małych reaktorów modułowych (SMR)" - wskazano. Zaznaczono, że dopełnieniem tego dokumentu było podpisane w lutym porozumienia o współpracy w zakresie SMR. "Powołano również komitet do spraw zaawansowanych technologii jądrowych i SMR, w skład, którego weszli eksperci CNSC i PAA. Komitet ma koordynować współpracę polskiego i kanadyjskiego dozoru na rzecz wielkoskalowych reaktorów jądrowych oraz małych reaktorów modułowych" - poinformowano.

Czytaj też

W komunikacie podano, że Kanadyjska Komisja Dozoru Jądrowego (CNSC) reguluje wykorzystanie energii jądrowej i materiałów jądrowych w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony i środowiska. A także w celu realizacji międzynarodowych zobowiązań Kanady w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej oraz rozpowszechniania obiektywnych informacji naukowych, technicznych i regulacyjnych wśród społeczeństwa.

Obecnie na terenie Kanady pracują cztery elektrownie jądrowe.

Do 2030 r. spółka Orlen Synthos Green Energy (OSGE), której współwłaścicielem jest Orlen, ma wybudować co najmniej jeden blok SMR w technologii BWRX-300, który będzie drugim tego typu obiektem na świecie, po kanadyjskim Darlington. Spółka ma wyłączność na tę technologię w Polsce.

Pierwszy reaktor SMR typu BWRX-300 ma powstać w elektrowni jądrowej Darlington w kanadyjskiej prowincji Ontario, budowa ma zostać ukończona w 2028 r. OSGE planuje budowę floty reaktorów BWRX-300 w Polsce, przy czym pierwsza jednostka ma być gotowa przed końcem tej dekady. Spółka otrzymała od Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) opinię ogólną dotyczącą wybranych założeń technicznych dla technologii reaktora BWRX-300. Jest to element dialogu przedlicencyjnego inwestora z dozorem jądrowym.

Państwowa Agencja Atomistyki ma m.in. wykonywać zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama