Reklama

Wiadomości

Orlen rozważa budowę wirtualnej elektrowni. Ma pomóc lepiej zarządzać aktywami spółki

Fot. Envato

Orlen rozważa budowę Wirtualnej Elektrowni - Virtual Power Plant w ramach strategii digitalizacji segmentu energetyki, który zakłada wdrożenie narzędzia integrującego zdecentralizowane aktywa energetyczne Grupy Orlen. W postępowaniu związanym z tym projektem oferty można składać do 8 grudnia.

W opublikowanym w piątek ogłoszeniu Orlen wyjaśnił, że przedmiotem zapytania jest pozyskanie szczegółowych ofert wykonania kompleksowej koncepcji biznesowej, z uwzględnieniem zakresu technicznego proponowanej koncepcji, realizacji i funkcjonowania Wirtualnej Elektrowni - Virtual Power Plant w Grupie Orlen.

Koncern przypomniał jednocześnie, że Grupa Orlen „dąży do osiągnięcia pozycji lidera transformacji energetycznej w Polsce i w regionie, wytwarzając energię ze źródeł nisko i zeroemisyjnych”. W informacji wspomniano też, że „zgodnie z zapisami strategii Orlen 2030 dzięki realizowanym projektom, moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii w 2030 - w stosunku do obecnych - będzie ponad 12 krotnie większa”.

Orlen wskazał w ogłoszeniu, że projekt budowy wirtualnej elektrowni - Virtual Power Plant „oparty jest na Strategii Digitalizacji Segmentu Energetyki Grupy Orlen, który zakłada wdrożenie narzędzia integrującego zdecentralizowane aktywa energetyczne w Grupie Orlen, oraz zarządzanie nimi w sposób skoordynowany i ujednolicony”.

Czytaj też

Jak zaznaczono, ma to umożliwić m.in. centralizację zarządzania aktywami energetycznymi, w tym jednostkami wytwórczymi, odbiorczymi i magazynującymi, bilansowanie handlowe i techniczne oraz optymalizację produkcji, optymalizację handlową i optymalizację zużycia paliwa, a także prognozowanie popytu i podaży na energię i dalszy rozwój systemu w takich kierunkach, jak np. integracja z Centralnym System Informacji o Rynku Energii, czy wirtualni prosumenci, spółdzielnie energetyczne, mikrosieci i ulgi w taryfach dystrybucyjnych.

W opublikowanej dokumentacji postępowania, koncern zwrócił uwagę, że „przy zachowaniu aktualnej dynamiki wzrostu mocy wytwórczych Grupy Orlen oraz uwzględniając akwizycje jednostek wytwórczych, istotne stają się rozwiązania z zakresu integracji, centralizacji oraz optymalizacji pracy aktywów energetycznych”, z uwzględnieniem m.in. jednostek wytwórczych, magazynów energii oraz odbiorów w postaci stacji paliw, stacji ładowania, elektrolizerów, jak również procesów optymalizacji wytwarzania, konsumpcji, dystrybucji, obrotu energią i optymalizacji utrzymania oraz konserwacji aktywów energetycznych.

W ogłoszeniu uściślono, że poszukiwany jest dostawca kompleksowej koncepcji funkcjonowania i realizacji Wirtualnej Elektrowni - Virtual Power Plant „z uwzględnieniem uzasadnienia ekonomicznego, aspektów prawnych i technicznych oraz wpływu na działalność operacyjną segmentu energetyki oraz Grupy Orlen”.

Koncern zaznaczył w przedstawionej dokumentacji postępowania, że w najbliższym czasie - 21 listopada, „zostaną dołączone do zapytania ofertowego dokumenty w angielskiej wersji językowej, jednakże postępowania zakupowe jest prowadzone w języku polskim i ofertę należy złożyć także w języku polskim” - termin to 8 grudnia.

Czytaj też

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma także ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Zarządza również rozbudowanym segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów.

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł, z czego ok. 120 mld zł, czyli ok. 40 proc., na zielone inwestycje, w tym w energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór.

Grupa Orlen ma równolegle rozwijać nowoczesną petrochemię i bezpieczną energetykę jądrową, przy czym do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Koncern podkreśla, że już obecnie jest „liczącym się graczem na rynku energii elektrycznej w Polsce”, dysponującym mocami na poziomie 5,1 GW, w tym 1,7 GWe w nowoczesnych źródłach gazowych i 0,8 GW w odnawialnych źródłach energii.

Źródło:PAP

Komentarze