Reklama

Wiadomości

Dozory jądrowe z Polski i Kanady będą współpracować ws. reaktorów SMR

Autor. PAA / Materiały prasowe

Wykonujący obowiązki Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i szefowa kanadyjskiego dozoru jądrowego 13 lutego podpisali porozumienie rozszerzające dotychczasową współpracę dozorową. Podpisane memorandum dotyczy wspólnych działań w zakresie małych reaktorów modułowych, takich jak BWRX-300.

Reklama

Podpisy pod umową o dalszej współpracy Polski i Kanady w zakresie bezpieczeństwa jądrowego złożyli Andrzej Głowacki, wykonujący obowiązki Prezesa PAA i Rumina Velshi Przewodnicząca Kanadyjskiej Komisji Dozoru Jądrowego (CNSC).

Reklama

Porozumienie dotyczy przede wszystkim małych reaktorów modułowych SMR, w szczególności BWRX-300. Polski i kanadyjski dozór będą wymieniać się informacjami w zakresie najlepszych praktyk i przeglądów technicznych w obszarze tej technologii. Strony zobowiązały się również do dzielenia wynikami niezależnych analiz i ocen prowadzonych w ramach procesu licencjonowania. Memorandum zakłada także wspólne działania w ww. obszarach oraz w zakresie szkoleń i opracowywania rozwiązań regulacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa tej technologii.

Czytaj też

– Dzisiaj zrobiliśmy pierwszy krok umożliwiający wspólne działania z CNSC w obszarze małych reaktorów modułowych – powiedział po podpisaniu Andrzej Głowacki, wykonujący obowiązki Prezesa PAA. – Zdobyte doświadczenia w zakresie przeglądu regulacyjnego przyczynią się do optymalizacji procesu licencjonowania i harmonizacji podejścia dozorowego. To z kolei umożliwi sprawniejsze wdrażanie tych technologii w Polsce i na świecie – dodał Andrzej Głowacki.

Reklama

Porozumienie podpisano w Abu Zabi podczas konferencji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na temat skutecznej kontroli i nadzoru nad zastosowaniami promieniowania jonizującego. PAA i CNSC współpracują na rzecz bezpieczeństwa jądrowego od wielu lat. Pierwsze porozumienie w tym zakresie zawarto w 2014 r.

Czytaj też

Kanadyjska Komisja Dozoru Jądrowego

Kanadyjska Komisja Dozoru Jądrowego działa od 1946 roku. Nadzoruje obiekty jądrowe w Kanadzie oraz wykorzystanie promieniowania jonizującego w innych jednostkach. Główny cel aktywności CNSC to ochrona ludzi i środowiska.

Obecnie na terenie Kanady pracują trzy elektrownie jądrowe, w których działa w sumie dziewiętnaście reaktorów. Kanadyjski dozór jądrowy reguluje wszystkie etapy życia każdej elektrowni jądrowej w Kanadzie, od oceny środowiskowej wymaganej przed budową elektrowni, po likwidację obiektu po zakończeniu eksploatacji.

CNSC realizuje również międzynarodowe zobowiązania Kanady dotyczące pokojowego wykorzystania energii jądrowej.

Polska Agencja Atomistyki / Materiały prasowe

Reklama

Komentarze

    Reklama