Reklama

Górnictwo

Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej Kopexu

  • Minister Budzanowski przyglądał się procedurze zapalenia flary na odwiercie Komorze - fot. Sebastian Rzepiel / Ministerstwo Skarbu Państwa.

Dariusz Pietyszuk został nowym członkiem Rady Nadzorczej Kopex S.A. i został czasowo oddelegowany do pełnienia roli Prezesa Zarządu Grupy. Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowego prezesa, Bogusława Bobrowskiego, oraz członków Zarządu Krzysztofa Zawadzkiego i Marka Uszko. Do Zarządu Kopex S.A. powołana została Magdalena Nawłoka.

Rada Nadzorcza Kopex S.A. na posiedzeniu 10 maja 2016 roku powzięła informację o rezygnacji z członkostwa w Radzie profesora Janusza A. Strzępki i powołaniu do składu Rady Nadzorczej Dariusza Pietyszuka.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła uchwały, mocą których dokonała zmian w Zarządzie Spółki i odwołała z Zarządu prezesa Bogusława Bobrowskiego, oraz członków Zarządu Krzysztofa Zawadzkiego i Marka Uszko. Do czasowego pełnienia roli członka Zarządu oddelegowano Dariusza Pietyszuka, który ma zajmować się sprawami restrukturyzacji i pełnić obowiązki prezesa Zarządu Kopex S.A. Jednocześnie do Zarządu Kopex S.A. została powołana Magdalena Nawłoka.

Wprowadzone zmiany w zarządzie Spółki mają na celu przyspieszenie rozmów z wierzycielami i doprowadzenie do osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia, a także odblokowania finansowania Spółki. Zdaniem Rady Nadzorczej pozwoli to na kontynuowanie rozpoczętego procesu restrukturyzacji oraz pozyskiwanie nowych kontraktów.  W ocenie Rady Nadzorczej wprowadzone zmiany będą sprzyjały również realizacji planowanej integracji z potencjalnym inwestorem. 

Nowo powołani członkowie Zarządu mają ogromne doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce i na świecie. Oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Dariusz Pietyszuk (ur. 1977) pozostaje  członkiem zarządu Mostostalu Zabrze. Jest specjalistą od spraw restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzania. Pracował m.in. w międzynarodowych korporacjach, takich jak Danone, Valeo i HP w Stanach Zjednoczonych, we Francji, a w Polsce m.in. w Famur S.A.

Magdalena Nawłoka (ur. 1971) pracowała ostatnio w TUiR Allianz Polska, wcześniej w Generali Poland i PZU S.A., a także innych firmach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych w Polsce, Rosji i Rumunii. Jest specjalistką od restrukturyzacji przedsiębiorstw.

"Rada Nadzorcza podjęła decyzję o dokonaniu zmian w zarządzie Spółki w związku z przedłużaniem się patowej sytuacji dotyczącej dalszego finansowania i funkcjonowania Grupy” - podkreśla przewodniczący Rady, Krzysztof Jędrzejewski, większościowy akcjonariusz Kopex S.A. – „Sytuacja Grupy Kopex nie jest łatwa, ale reprezentujemy sobą ogromny potencjał i budzimy szczere zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Rada Nadzorcza wyraziła przekonanie, że przyszłość Kopeksu należy wiązać z głęboką restrukturyzacją i zacieśnieniem współpracy z innymi podmiotami.”

Zobacz także: Czarne chmury nad polskim górnictwem

Zobacz także: Świrski: Propozycje regulacyjne wspomagają energetykę koncernową

Komentarze