Reklama

Ropa

Zmiany w radzie nadzorczej Grupy Lotos

  • Traktat Pokojowy z 1979 r. mocno ograniczył obecność militarną obu krajów na Synaju - fot. wikimedia.

28 czerwca br., w Gdańsku, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. W trakcie obrad zatwierdzono m.in. sprawozdania finansowe spółki (jednostkowe i skonsolidowane) za 2015 r.

Udzielono również absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia podjęte zostały decyzję o zmianach w składzie Rady Nadzorczej spółki. Akcjonariusze odwołali Pana Cezarego Krasodomskiego ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX kadencji, jednocześnie powołując do Rady Pana Mariusza Goleckiego.

Nową przewodniczącą Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. została Pani Beata Kozłowska-Chyła, pełniąca dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Zobacz także: Azerbejdżan udaje, że ropa nie tanieje

Zobacz także: Rosyjska ropa zdobywa chiński rynek

Komentarze