Reklama

Górnictwo

„Zawsze mieć miedź” – strategia KGHM na lata 2017-2021

Fot. KHGM
Fot. KHGM

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A podjął uchwałę w sprawie określenia Strategii Spółki na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040. „Nasza misja, to zawsze mieć miedź” – streszcza istotę dokumentu wiceprezes KGHM Miedź Rafał Pawełczak.

Autorzy Strategii podkreślają, że została ona zorientowana na długofalową i stabilną działalność opartą na racjonalnym i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów. Cel ten ma być realizowany poprzez rozwój aktywów, wzrost produkcji i bezpieczeństwa oraz przez budowę spójnej organizacji Grupy Kapitałowej przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej oraz dalszego rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu i innowacyjności. Jak czytam w komunikacie Spółki: przygotowanie nowej Strategii było konieczne ze względu na zmianę warunków makroekonomicznych oraz dynamiczne zmiany zachodzące w branży górniczo-hutniczej metali nieżelaznych. 

Celem głównym Strategii jest osiągnięcie wskaźnika EBITDA Grupy Kapitałowej na poziomie 7 mld PLN w 2021 roku oraz marży EBITDA Grupy Kapitałowej średnio powyżej 20% w latach 2017–2021. Łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe w Grupie Kapitałowej w kraju i za granicą mają pozostać na poziomie 15 mld PLN w latach 2017-2021.

Zobacz także: Optymistyczne wyniki KGHM w I kwartale 2017

Zobacz takżę: Wiceminister Tobiszowski przejął nadzór nad KGHM

Spółka zamierza także maksymalizować wartości aktywów zagranicznych poprzez usunięcie wąskich gardeł i zwiększenie mocy produkcyjnych kopalni Sierra Gorda do średniorocznego poziomu ok. 70 tys. ton miedzi górniczej rocznie (dla 55% udziałów) w latach 2017-2021 oraz eksploatację kopalni Robinson do końca 2022 roku wg. najbardziej korzystnego dla KGHM Polska Miedź S.A. scenariusza. Ponadto planowane jest eksploatowanie kopalni Carlota, Franke i Morrison oraz przygotowanie planu przedłużenia ich funkcjonowania w oparciu o potencjał zasobowy pobliskich złóż;

KGHM planuje utrzymania i rozwój produkcji w Polsce, w tym kontynuację projektu udostępniania złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy, programów Modernizacji Pirometalurgii i Rozwoju Hutnictwa oraz rozbudowa obiektu Żelazny Most, uruchomienie projektu udostępnienia złoża Radwanice-Gaworzyc. Spółka podejmie się także poszukiwania złóż rud miedzi w obszarach: Synklina Grodziecka, Konrad, Retków-Ścinawa, Głogów, Bytom Odrzański, Kulów-Luboszyce, jak również realizacji projektów geologicznych dotyczących złóż innych surowców, np. projekt poszukiwania i rozpoznawania soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka

Zobacz także: Nowy prezes KGHM

Radosław Domagalski Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ocenił zawarte w Strategii zapisy jako realizstyczne: „Strategia uwzględnia możliwości finansowe Grupy KGHM oraz dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle wydobywczym, które są podyktowane wyzwaniami makroekonomicznymi, technologicznymi, społecznymi i legislacyjnymi”. Rafał Pawełczak, Wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A. podkreślił, że efektywność Spółki polega na prostych zasadach funkcjonowania:  „Nasza misja, by zawsze mieć miedź,  wspiera naszą wizję efektywnego  wykorzystywania naszych zasobów, by być liderem zrównoważonego rozwoju. A to znaczy działać z korzyścią nie tylko dziś i dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń”.

kn/KGHM

Reklama

Komentarze

    Reklama