• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Współpraca Polski i Kazachstanu w sektorze energetycznym

Modernizację starej i budowę nowej elektrowni gazowej na południu Kazachstanu, postawienie zakładu żelazostopów, utworzenie przedsiębiorstwa gazyfikacji węgla, dostawę górniczych systemów bezpieczeństwa - przewidują m.in. podpisane w Warszawie polsko-kazachstańskie porozumienia gospodarcze.

"Jakościowo są to umowy, które oceniamy bardzo dobrze. (...) Wyznaczają już jakieś ramy dalszej współpracy czy wymiany na regularnej podstawie" - powiedział PAP wiceminister rozwoju Radosław Domagalski.

"Rząd Kazachstanu ma realną potrzebę przyciągania zagranicznych inwestycji i tworzy bardzo korzystne warunki dla inwestorów. Prezydent Nazarbajew zadeklarował kompleksową politykę wsparcia, która obejmuje bardzo duże zwolnienia podatkowe w zakresie podatków dochodowego, gruntowego, VAT-u, tak że wydaje się, że są to bardzo interesujące propozycje" - dodał.

Domagalski przypomniał też, że wartość polskich inwestycji w Kazachstanie sięga już prawie 160 mln dolarów.

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Panek oraz szef rady nadzorczej Banku Rozwoju Kazachstanu Jerbołat Dosajew podpisali w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim porozumienie ramowe o współpracy ws. finansowania wspólnych projektów inwestycyjnych na teranie Kazachstanu.  

15 kolejnych umów w różnej formie zawarto we wtorek w trakcie Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego. 

Umowę na modernizację starej i budowę nowej elektrowni gazowej oraz budowę zakładu żelazostopów zawarły firmy EMP Energy & Metallurgical Products Sp. z o.o. oraz władze leżącego na południu Kazachstanu obwodu kyzyłordyńskiego.

Memorandum o porozumieniu ws. powołania przedsiębiorstwa gazyfikacji węgla podpisali przedstawiciele spółek Alfa-I oraz Turk Kazyna LLC. 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) i Narodowa Agencja Eksportu i Inwestycji Kaznex Invest JSC podpisały aneks do umowy o współpracy z 2011 r. 

Porozumienie dot. technologii w sektorze paliw zawarły DUAL FUEL SYSTEMS Sp. z o.o. i kazachska Narodowa Agencja Eksportu i Inwestycji Kaznex Invest JSC.

Memorandum ws. realizacji projektów dotyczących pozyskania energii elektrycznej i ciepła na bazie agregatów prądotwórczych zasilanych olejem napędowym, gazem ziemnym i biogazem, a także promowania innowacyjnych rozwiązań, które zwiększają racjonalność wykorzystania surowców naturalnych oraz różnego rodzaju odpadów podpisali prezesi HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. i Alageum Electric - Jan Koblak oraz Jerkebułan Iljasow.

HASO s.c. J.Macioszek & A.Paszek oraz Silumin Rostok LLP zawarły wieloletnią umowę na dostawę, montaż i uruchomienie systemów bezpieczeństwa w kopalniach w Kazachstanie.

Zobacz także: Rosja sięga po "energoterroryzm"? Próba wysadzenia strategicznego gazociągu

Zobacz także: Gazprom ostatecznie zarzuca budowę South Stream

PAP - mini

Komentarze