Reklama

Gaz

Woszczyk Dyrektorem Generalnym PGNiG Upstream International AS

Dyrektorem Generalnym spółki PGNiG Upstream International AS został Marek Woszczyk.

Spółka PGNiG Upstream International AS z siedzibą w Sandnes w Norwegii (spółka zależna PGNiG SA) posiada udziały w koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych zlokalizowanych na Morzach Norweskim, Północnym i Barentsa. Spółka wspólnie z partnerami zajmuje się wydobyciem węglowodorów ze złóż Skarv (projekt Skarv), Morvin, Vilje i Vale oraz zagospodarowaniem złoża Snadd.

Marek Woszczyk ukończył Wydział Nawigacyjny Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, studia podyplomowe w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie oraz studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 1998 - 2013 pracował w Urzędzie Regulacji Energetyki. W URE pełnił funkcje: naczelnika wydziału w Departamencie Koncesji, zastępcy dyrektora Oddziału Centralnego, wiceprezesa, p.o. Prezesa, a w okresie 2011 – 2013 Prezesa. Od grudnia 2013 r. do marca 2016 r. był Prezesem Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Był członkiem szeregu krajowych i międzynarodowych organizacji z obszaru rynków paliw i energii oraz laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Zobacz także: Ponad 3 mld m3 norweskiego gazu z PGNiG dla Baltic Pipe

Komentarze