Reklama

Górnictwo

Władze JSW Koks porozumiały się ze związkami w sprawie pakietu socjalnego

Obowiązujący w spółce JSW Koks pakiet gwarancji socjalnych obejmie całą blisko 2,5-tysięczną załogę firmy, a nie tylko pracowników z Zabrza, zatrudnionych do lipca 2011 r. Po blisko dwóch latach negocjacji związki zawodowe porozumiały się w tej sprawie z zarządem spółki.

Zgodnie z zapisami pakietu, co najmniej do 20 lipca 2021 roku w firmie nie będzie zwolnień, a w przypadku złamania tego zobowiązania pracownikom będą przysługiwały 15-miesięczne odprawy.

 

JSW Koks to spółka skupiająca aktywa koksownicze Jastrzębskiej Spółki Węglowej, złożona z dawnego Kombinatu Koksochemicznego w Zabrzu oraz Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Gdy latem 2011 r. JSW wchodziła na giełdę, pakiet gwarancji socjalnych, zapewniający załodze zatrudnienie przez co najmniej 10 lat, objął również pracowników zabrzańskiego zakładu zatrudnionych przed 20 lipca 2011 r. Nie objął natomiast osób zatrudnionych później oraz załogi Koksowni Przyjaźń, która wraz z zabrzańskim kombinatem w 2014 r. weszła w skład spółki JSW Koks.

 

Jak podała we wtorek śląsko-dąbrowska Solidarność, w podpisanym ze związkowcami porozumieniu zarząd spółki JSW Koks zobowiązał się m.in., że do 20 lipca 2021 roku nie będzie wypowiadał umów o pracę ani przeprowadzał zwolnień grupowych, a także zwolnień indywidualnych z przyczyn nieleżących po stronie pracowników.

 

"W przypadku złamania przez zarząd tego zobowiązania pracownikowi będzie się należeć odprawa w wysokości 15-krotnej pensji, liczonej jak ekwiwalent za urlop" – poinformował cytowany w związkowym komunikacie szef Solidarności w JSW Koks Zenon Fiuk.

 

Pracodawca zastrzegł sobie prawo do wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika oraz w przypadku osób, które nabędą uprawnienia emerytalne. Może też zmienić warunki pracy i płacy w przypadku wprowadzenia nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

 

Podpisanie Pakietu Gwarancji Socjalnych dla pracowników JSW Koks to efekt trwających blisko dwa lata negocjacji pomiędzy zarządem spółki a związkami zawodowymi. O ustanowienie takich gwarancji strona społeczna zwróciła się do nowego pracodawcy w 2014 r., po połączeniu Koksowni Przyjaźń z Kombinatem Koksochemicznym w Zabrzu i utworzeniu spółki JSW Koks.

 

"W zabrzańskim zakładzie pakiet gwarancji socjalnych obowiązywał już od 2011 r., ale obejmował tylko pracowników zatrudnionych w dniu jego zawarcia. Natomiast w dąbrowskiej koksowni taka umowa nigdy nie funkcjonowała. W praktyce wyglądało to więc tak, że w tej samej spółce jedni pracownicy mieli ochronę przed ewentualnymi zwolnieniami, a drudzy byli jej pozbawieni" - wskazał Fiuk.

 

Związkowcy od początku obstawali przy tym, by gwarancjami socjalnymi objąć całą załogę. "Rozmowy trwało długo i były bardzo trudne, ale w końcu udało nam się wypracować kompromisowe rozwiązania" – podkreślił szef Solidarności w JSW Koks.

 

Przedstawiciele spółki JSW Koks potwierdzili we wtorek PAP zawarcie porozumienia ze związkami w sprawie pakietu gwarancji socjalnych dla załogi, nie chcieli jednak komentować jego treści.

 

Spółka zatrudnia obecnie ponad 2,4 tys. pracowników - 1,6 tys. w dawnej Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej i ok. 800 osób w Kombinacie Koksochemicznym w Zabrzu.

 

W ostatnich miesiącach realizująca program restrukturyzacji JSW sprzedała inną firmę koksowniczą ze swojej grupy kapitałowej - Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA. Nabywcami spółki zostały: Agencja Rozwoju Przemysłu i Towarzystwo Finansowe Silesia. JSW może odkupić wałbrzyską koksownię, jeżeli poprawi się jej sytuacja finansowa. Natomiast największe koksownie, skupione w spółce JSW Koks, pozostają własnością JSW.

 

Zobacz także: Związkowcy z JSW domagają się wznowienia świadczeń pracowniczych

 

PAP - mini

Komentarze