Reklama

Górnictwo

Wkrótce wyniki audytu w JSW

Prace nad raportem z rozpoczętego w lutym tego roku audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) są na ukończeniu; opinia publiczna powinna poznać wnioski z raportu jeszcze w lipcu - wynika z informacji przedstawicieli Ministerstwa Energii.

Ekspercki audyt w trzech spółkach węglowych został zlecony przez resort energii. Na czele zespołów audytowych stanęli parlamentarzyści PiS, a w ich skład weszli eksperci związani z branżą węglową. W marcu minister Krzysztof Tchórzewski zaprezentował wnioski z audytu w Kompanii Węglowej (obecnie jej działanie kontynuuje Polska Grupa Górnicza), a w maju - z audytu w Katowickim Holdingu Węglowym. JSW to jedyna audytowana spółka, gdzie raport audytorów nie został jeszcze upubliczniony. Ma to jednak nastąpić w najbliższych tygodniach.

"Zespół audytowy uzupełnia obecnie zapisy raportu z audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Wnioski z raportu powinny być opublikowane przed końcem lipca" - poinformował w czwartek PAP wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. 

Przed oficjalną prezentacją wniosków przedstawiciele resortu nie chcą odnosić się do treści raportu. Nie został on również dotąd przekazany zarządowi spółki. "Na razie nie znamy wyników audytu, trudno nam więc odnosić się do nich" - powiedziała PAP rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Zapewniła, że spółka ściśle współpracowała z audytorami, przekazując wszystkie dokumenty i dane finansowe, potrzebne do przeprowadzenia pogłębionej analizy sytuacji firmy. "Zakres kontroli był niezwykle obszerny" - dodała rzeczniczka.

Przypomniała, że JSW jest w trakcie finalizowania prac nad szeroko zakrojonym programem restrukturyzacji. "Na pewno wykorzystamy wskazówki i zalecenia, które zostaną przedstawione w raporcie zespołu audytorskiego" - zapewniła Jabłońska-Bajer.

Do projektu raportu z audytu w JSW dotarła "Gazeta Polska Codziennie", która napisała w czwartek, że "w latach 2011–2015 ze spółki wyprowadzono setki milionów złotych na usługi doradcze oraz ekspertyzy prawne i techniczne". Z przytoczonych przez gazetę danych wynika, że np. wydatki na usługi prawne w JSW w latach 2012-14 wzrosły 16-krotnie wobec wydatków na te cele w latach 2005-07, a koszty doradztwa 19-krotnie; koszt ekspertyz wzrósł 1654 razy, a ogólnie koszty doradztwa, usług prawnych, opracowań naukowo-badawczych, consultingu, PR-u, promocji, reklamy, sponsoringu itp. wzrosły z 23 mln zł w latach 2005–2007 do 171 mln zł w latach 2012–2014. Gazeta przypomina, że w lipcu 2011 r. JSW weszła na giełdę, co wiązało się z dodatkowymi kosztami. GPC zwraca też uwagę na przepłacone lub nietrafione inwestycje spółki w sferze nieruchomości. 

Przedstawiciele ministerstwa i spółki nie komentują wyników audytu przed ich oficjalnym ogłoszeniem.

Jak informowało w marcu tego roku Ministerstwo Energii, prowadzony w trzech śląskich spółkach węglowych audyt służył m.in. oszacowaniu oszczędności w prowadzeniu tych spółek oraz ocenie możliwości organizacyjnych i technicznych, które pozwolą zmniejszyć koszty ich funkcjonowania. Górnicze firmy realizują obecnie programy naprawcze związane z kryzysem na rynku węgla i najniższymi od wielu lat cenami tego surowca. 

W Kompanii Węglowej zespół audytowy liczył 17 osób, a na jego czele stał senator PiS Adam Gawęda. W JSW powołany przez radę nadzorczą zespół tworzyło 12 osób, a przewodniczy mu poseł PiS Grzegorz Matusiak. W KHW kierowany przez senatora PiS Wojciecha Piechę zespół składał się z 13 osób. We wszystkich spółkach audytorzy pracowali społecznie.

JSW realizuje obecnie program restrukturyzacji, m.in. rozmawia z instytucjami finansowymi, które objęły jej obligacje. W końcu czerwca ustalono, że czas na uzgodnienie przez JSW i obligatariuszy warunków restrukturyzacji i zawarcie umowy restrukturyzacyjnej został przedłużony do 29 lipca. Ustalono także harmonogram czynności, które ma podjąć JSW w związku z procesem restrukturyzacji w okresie do zawarcia umowy restrukturyzacyjnej.

Trwają także przygotowania do przekazania do przekazania majątku kopalni Jas-Mos (część kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Równolegle JSW kontynuuje działania zmierzające do sprzedaży wybranych aktywów z grupy kapitałowej - w poniedziałek zawarła z PGNiG Termika przedwstępną umowę sprzedaży 100 proc. akcji Spółki Energetycznej Jastrzębie (SEJ) za ponad 371,8 mln zł. Wcześniej ten sam partner kupił już od JSW spółkę ciepłowniczą PEC. W ubiegłym tygodniu JSW zawarła też z Agencją Rozwoju Przemysłu i Towarzystwem Finansowym Silesia porozumienie dotyczące sprzedaży Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria. Strony ustaliły cenę zakupu koksowni na 350 mln zł.

Zobacz także: Niemiecki koncern chce wybudować kopalnię węgla w Polsce

Zobacz także: Polskie elektrownie przodują w emisji zanieczyszczeń 

PAP - mini

Reklama

Komentarze

    Reklama