Reklama

Gaz

W nowej perspektywie finansowej Polska otrzyma 50% więcej środków na energetykę

Wiceminister Gospodarki, Jerzy Pietrewicz, poinformował, że w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej Polska otrzyma 50% więcej środków na działania związane z rozwojem sektora energetycznego.

„W nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 będziemy dysponowali prawie 12 miliardami złotych na wsparcie sektora energetycznego w Polsce. Jest to o 50 proc. więcej niż w poprzedniej perspektywie. Dzięki wsparciu zwiększymy nasze bezpieczeństwo energetyczne” – powiedział Jerzy Pietrewicz podczas  seminarium „Wsparcie finansowe inwestycji w sektorze energetyki ze środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020”.

W czasie spotkania, dedykowanego przedstawicielom branży, przedstawiono informacje o najważniejszych zmianach w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, środkach finansowych alokowanych w bieżącej perspektywie na projekty energetyczne oraz pierwszych naborach, które rozpoczną się już niedługo. Omówiono również nowe instrumenty finansowe, obszary potencjalnego wsparcia i możliwości ubiegania się o środki w ramach POIiŚ.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, rozpisanego na lata 2014 – 2020, Polska będzie „dysponowała” w sumie 115 miliardami złotych. Wedle słów wiceministra Pietrewicza nieco ponad 10% tej kwoty ma zostać przeznaczone na realizację projektów z szeroko rozumianego sektora energetycznego. Wydzielono trzy podstawowe obszary działań: Odnawialne Źródła Energii, efektywność energetyczną oraz bezpieczeństwo energetyczne. W perspektywie 2014 – 2020  przewidziano na te cele odpowiednio: 1,4 mld zł (spadek o 14%), 5,9 mld zł (wzrost o 393%) oraz 4,2 mld zł (wzrost o 5%).

Efektem wydatkowania środków ma być m.in. roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  na poziomie blisko 1,1 mln ton, 1108 nowych sieci elektroenergetycznych (przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym na potrzeby przyłączenia OZE) oraz 1 mld m3 dodatkowej powierzchni magazynów gazu. Dla porównania, dzięki funduszom z perspektywy 2007 – 2013 udało się wybudować 1000 km gazociągów przesyłowych, 4 magazyny gazu  o pojemności 1 mld m3, 460 km sieci elektroenergetycznej oraz 1500 gazociągów dystrybucyjnych.

Analizując materiały zaprezentowane podczas wspomnianego wcześniej seminarium, warto zwrócić uwagę, że w sumie 380 mln euro ma zostać przeznaczonych na inwestycje w sieci przesyłowe  i dystrybucyjne.  To ważna informacja, kiedy weźmiemy pod uwagę, że według Najwyższej Izby Kontroli 50% linii przesyłowych w naszym kraju ma ok. 40 lat, a pozostałe ponad 30. Zły stan infrastruktury był jedną z przyczyn sierpniowych kłopotów ze zbilansowaniem krajowego systemu elektroenergetycznego.

Dofinansowanie z programu może sięgnąć 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych, obliczonych zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Zobacz także: Polityka energetyczna Polski do 2050 r. – atom zastąpi węgiel, koniec łupkowej rewolucji

Zobacz także: Ministerstwo Gospodarki potwierdza opóźnienie budowy polskiego atomu

Reklama

Komentarze

    Reklama