• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

URE podał średnie ceny energii elektrycznej

  • Fot. www.orlen.pl

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, Prezes URE poinformował, że w II kwartale 2016 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 171,14 zł/MWh.

Algorytm obliczania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2016 r. obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do:  spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych i na giełdę energii.  

Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku. 

W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych1 do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

Zobacz także: KE wzywa Polskę do wdrożenia dyrektywy o efektywności energetycznej

Zobacz także: Tani prąd motorem dezintegracji UE. "Narasta wewnętrzna konkurencja"

Komentarze