• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Udane półrocze PGNiG - 27 odwiertów, kontynuacja prac w Pakistanie

  • Fot. haymarketrebel / Flickr

W pierwszej połowie 2015 roku PGNiG realizowało na terytorium RP łącznie 27 odwiertów poszukiwawczych, badawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych.  Przyczyniły się one do odkrycia złóż gazu ziemnego, których łączne zasoby wydobywane szacowane są na około 3,5 miliarda metrów sześciennych. Spółka kontynuowała również swoją działalność w Pakistanie.

Prace były wykonywane w ramach koncesji zlokalizowanych w Wielkopolsce oraz na Podkarpaciu: ,,Sześć odwiertów poszukiwawczo – rozpoznawczych to odwierty pozytywne, czyli takie w których stwierdzono występowanie złóż gazu ziemnego. Łączne zasoby wydobywalne, odkryte tymi odwiertami, są szacowane na ok. 3,5 mld m3 gazu (ok. 22,9 mln boe). Przewidywalna produkcja z tych odwiertów jest szacowana na ok. 80 mln m3 (ok. 0,52 mln boe) rocznie.” Zrealizowano również siedem odwiertów eksploatacyjnych, które pozwolą produkować w skali roku około 125 tysięcy ton ropy oraz 50 mln m3 gazu.

Warto odnotować, że sukcesem zakończyły się poszukiwania gazu prowadzone przez PGNiG w Pakistanie na koncesji Kirthar. Jej operatorem jest firma, w której polski potentat posiada 70% udziałów, pozostałą część kontroluje Pakistan Petroleum. Badania sejsmiczne oraz wykonane odwierty pozwoliły na udokumentowanie zasobów złóż gazu Rizq i Rehman – sięgają one odpowiednio 4,5 mld m3 oraz 11,5 mld m3. Surowiec pochodzący z otworu Rehman – 1 jest aktualnie sprzedawany w ramach próbnej eksploatacji.

PGNiG zamierza ubiegać się o przedłużenie II etapu koncesji, który pozwoliłby na wykonanie dokładniejszych badań oraz komercjalizację złoża Rizq: ,,Uzyskanie przedłużenia (…) umożliwi wykonanie badań sejsmicznych 3D na złożu Rizq i obiekcie poszukiwawczym N2, przeprowadzenie wydłużonego testu produkcyjnego na otworze Rizq-1 oraz komercjalizację złoża, wydzielenie obszaru górniczego i pozyskanie koncesji eksploatacyjnej dla złoża Rizq. Jednocześnie da możliwości prowadzenia prac poszukiwawczych na znajdującym się w geologicznym ciągu strukturalnym obiekcie złożowym N2 (na północ od złoża Rizq)” – czytamy w komunikacie spółki.

Zobacz także: Specjalny zespół PGNiG bada możliwość współpracy z Iranem

Zobacz także: Iran przygotował 45 projektów energetycznych - szansa dla polskich spółek?

 

Komentarze