Gaz

Tobiszowski: Musimy dążyć do dywersyfikacji źródeł dostaw nośników energii

-  Polska musi dążyć do dywersyfikacji źródeł dostaw nośników energii. Projektem który jest kluczowy z tego punktu widzenia i służy realizacji tego celu jest m.in. budowa Bramy Północnej i rozwój infrastruktury do odbioru LNG – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas Eco Energy Summit 2016. Spotkanie odbyło się 12 października 2016 r. w Warszawie.

Wiceminister Tobiszowski zwrócił także uwagę, że realizacja wspomnianych projektów pozwoli Polsce podejmować suwerenne decyzje, wolne od zobowiązań politycznych i autonomiczne działania w obszarze zaopatrzenia w surowce energetyczne. 

Przypomniał  również, że Polska podejmuje działania w celu utworzenia hubu gazowego dla Europy Centralnej, w skład którego mają wejść także rozbudowane gazociągi z Czechami, Słowacją, Litwą i Ukrainą. – Bez współpracy na poziomie regionalnym oraz bez inwestycji w nowe transgraniczne przepustowości, Unia Europejska pozostanie niezabezpieczona w przypadku kryzysu gazowego – dodał.

Wiceminister Tobiszowski podczas dyskusji na Eco Energy Summit 2016 nawiązał także do sytuacji w sektorze energetycznym. – Stoimy przed wyzwaniami inwestycyjnymi. Staramy się również stworzyć mechanizm wspierający te działania – podkreślił.

Zobacz także: Naimski: Polska jest gotowa na przyjęcie gazu z USA [Energetyka24.com TV]

Zobacz także: Parlament Europejski: Gazprom musi ujawniać umowy na sprzedaż gazu

Komentarze