Reklama

Elektroenergetyka

TGE: Spadek transakcji na rynku energii elektrycznej

  • fot. TKMS

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w lutym 2016 r. wyniósł 10 861 897 MWh i był o 3 652 668 MWh niższy niż w lutym 2015 r.

W lutym 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 2 150 473 MWh, wzrastając o 5,62 proc. w stosunku do lutego ubiegłego roku, kiedy wolumen ten osiągnął wartość 2 036 009 MWh. 

Na Rynku Terminowym Towarowym w lutym br. wolumen obrotu wyniósł 8 711 424 MWh, w porównaniu do 12 478 556 MWh w analogicznym okresie roku 2015.

Na Rynku Dnia Następnego średnioważona cena BASE wyniosła w lutym br. 141,08 zł/MWh, spadając o 33,75 zł/MWh w porównaniu do stycznia br. (174,83 zł/MWh), natomiast w odniesieniu do lutego ubiegłego roku cena spadła o 9,95 zł/MWh. Na RTT również odnotowano spadki cen. W lutym ubiegłego roku średnioważona cena dla kontraktu BASE_Y-17 wyniosła 174,36 zł/MWh, natomiast w lutym 2016 r. – 153,27 zł/MWh, spadając w skali roku o 21,09 zł/MWh. W skali miesiąca cena BASE_Y-17 spadła o 9,57 zł/MWh (162,83 zł/MWh w styczniu br.).

Prawa Majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w lutym br. 6 241 692 MWh i był wyższy o 13,6 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku poprzednim oraz o 65,2 proc. w skali miesiąca.

Cena średnioważona na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A wyniosła w lutym br. 115,74 zł/MWh, wzrastając w skali miesiąca o 0,97 zł/MWh, a w stosunku do ubiegłego roku spadając o 33,08 zł/MWh (148,82 w lutym 2015 r.).

Gaz ziemny

Łączny wolumen obrotów na wszystkich rynkach gazu ziemnego wyniósł w lutym br. 8 607 510 MWh i był niższy o 3 780 370 MWh w porównaniu do lutego ubiegłego roku.

Na Rynku Dnia Następnego gazu wolumen obrotu wyniósł w ubiegłym miesiącu 1 476 768 MWh, wzrastając w skali rocznej aż 170,2 proc., natomiast na Rynku Dnia Bieżącego osiągnął wartość 438 970 MWh, wzrastając w stosunku do poprzedniego roku o 64,2 proc.

Na Rynku Terminowym Towarowym obroty ukształtowały się na poziomie 6 691 772 MWh, wzrastając w skali miesięcznej o 18,66 proc.

Średnioważona cena na RDNiBg w lutym 2016 r. wyniosła 63,24 zł/MWh, spadając w skali miesięcznej o 9,50 zł/MWh, a w skali rocznej aż o 38,80 zł/MWh. Z kolei na RTT dla kontraktu rocznego z dostawą w roku 2017 w lutym 2016 r. osiągnęła ona wartość 68,68 zł/MWh (spadek w stosunku do stycznia 2016 r. o 2,15 zł/MWh), a w stosunku do ubiegłego roku aż o 36,80 zł/MWh (105,66 zł/MWh w lutym 2015 r.).

Nowi uczestnicy 

Obecnie status członka Rynku Towarów Giełdowych (RTG) ma 68 spółek. 

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2618 członków rejestru. W lutym 2016 r. przybyło aż 57 kolejnych.

Zobacz także: Tauron: Innowacje zwiększą bezpieczeństwo dostaw

Zobacz także: RWE – kolejna ofiara Energiewende

Komentarze