Reklama

Gaz

TGE będzie raportować przesył LNG

W celu zapewnienia Członkom Giełdy i wszystkim uczestnikom rynku kompletnej usługi wypełnienia obowiązków raportowania transakcji giełdowych oraz OTC, a także danych fundamentalnych, TGE systematycznie rozwija możliwości raportowania. Od czerwca br. RRM TGE może w imieniu uczestników rynku raportować transakcje dotyczące przesyłu gazu oraz dane REMIT LNG, czyli informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji skroplonego gazu ziemnego (LNG). Te ostatnie należą do grupy tzw. danych fundamentalnych, tj. informacji na temat zdolności, dostępności oraz wykorzystania infrastruktury wytwórczej i transportowej.

Nowe uprawnienia przyznane TGE RRM przez ACER to kolejny krok w rozwoju platformy. TGE jako jedna z pierwszych spółek w Europie uzyskała status RRM i udanym wdrożeniem systemu potwierdziła swoje zaangażowanie w budowę integralnego i transparentnego paneuropejskiego rynku energii. Świadczą o tym również liczby - w tej chwili z systemu korzysta prawie 1000 użytkowników, reprezentujących niemal 300 podmiotów. Zaraportowano ponad 7 milionów operacji giełdowych, wysyłając za pomocą naszej platformy przeszło 26 tysięcy raportów.– powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Rozporządzenie REMIT (ang. Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) reguluje zasady współdziałania państw Unii Europejskiej w zakresie monitorowania sektora energii elektrycznej i gazu, w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom. Nakłada na uczestników rynku szereg obowiązków m.in. o charakterze informacyjno-sprawozdawczym w stosunku do Agencji ds. Współpracy Urzędów Regulacji Energetyki (ACER). Raportowanie może być realizowane wyłącznie przez podmioty, które uzyskały status Registered Reporting Mechanism (RRM) w ACER.

Uruchomiony w październiku ubiegłego roku system RRM TGE jest odpowiedzią na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, tzw. REMIT, nakładające na uczestników hurtowego rynku energii elektrycznej i gazu obowiązek raportowania zleceń i transakcji zawartych na zorganizowanych platformach obrotu tymi towarami, a od kwietnia br. również kontraktów OTC.

Zobacz także: Rosyjskie służby biorą na cel polski rynek gazowy

Zobacz także: PSG: Nowa strategia ocali 1300 miejsc pracy

Komentarze