Reklama

Gaz

Technologie gazownicze z Australii w Polsce

Fot. Gaz-System
Fot. Gaz-System

Wymiana doświadczeń i rozwiązań technologicznych to główny cel wspólnej konferencji GAZ-SYSTEM i Ambasady Australii z udziałem australijskich i polskich firm działających w sektorze gazowniczym.

Branża gazowa w Europie Środkowo-Wschodniej jest jednym z najbardziej perspektywicznych sektorów. Realizowane obecnie inwestycje infrastrukturalne stanowią duży potencjał do wdrażania rozwiązań technologicznych, które nie były dotychczas stosowane w naszym regionie. Dzięki projektom realizowanym przez GAZ-SYSTEM w zakresie rozbudowy infrastruktury przesyłowej i terminalu LNG w Świnoujściu Polska będzie aktywnym i liczącym się graczem na tym rynku – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM podczas konferencji „Focus on gas: linking Australia and Central & Eastern Europe”, która odbyła się 15 listopada 2017 r. w Warszawie.

Prezes Stępień zwrócił uwagę, że to pierwsze tego typu wydarzenie w regionie, którego celem jest wymiana doświadczeń w zakresie know-how technicznego między przedstawicielami australijskich przedsiębiorstw sektora ropy i gazu a potencjalnymi partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej. Podkreślił również, że planowana rozbudowa terminalu LNG pozwoli Polsce pozyskać dodatkowe możliwości odbioru i przesyłu gazu oraz zwiększy konkurencyjność polskiego obiektu.

Opierając się na obecnym postępie technologicznym w branży LNG, będziemy mogli wybrać optymalną drogę rozwoju infrastruktury i usług terminalu – podkreślił Tomasz Stępień. Zwrócił także uwagę, że rozbudowa świnoujskiego terminalu jest częścią flagowego projektu GAZ-SYSTEM - budowy Bramy Północnej. - To koncepcja, której wdrożenie pozwoli na dywersyfikację źródeł dostaw gazu nie tylko dla rynku polskiego, ale także dla Europy Środkowo-Wschodniej i państw basenu Morza Bałtyckiego - dodał Stępień.

Cieszymy się, że przedstawiciele australijskiego biznesu są tak licznie obecni na tym ważnym wydarzeniu. Australia jest skoncentrowana na innowacjach i technologii. Wierzę, że współpraca między firmami z Australii i Europy Środkowo-Wschodniej ma duży potencjał – powiedział Paul Wojciechowski, Ambasador Australii w Polsce, Republice Czeskiej i na Litwie.

Wśród zaproszonych gości konferencji znaleźli się przedstawiciele polskiej i australijskiej administracji rządowej, w tym m.in. John Atkins – Przedstawiciel generalny rządu Zachodniej Australii, Piotr Naimski - Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, a także reprezentanci placówek dyplomatycznych oraz największych w regionie firm z sektora gazu ziemnego.
W trakcie konferencji zaprezentowane zostały również kluczowe inwestycje planowane i realizowane przez GAZ-SYSTEM, w tym m.in. rozbudowa Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i Projekt Baltic Pipe.

Konferencja była okazją do pogłębienia i zacieśnienia współpracy z firmami australijskimi oraz zaprezentowanie perspektyw rozwoju polskiego i australijskiego rynku gazu ziemnego. Spotkanie było również platformą wymiany doświadczeń i know-how pomiędzy firmami z Australii i Europy Środkowo-Wschodniej działającymi w branży gazowniczej i sektorach z nią powiązanych (m.in. materiały i urządzenia gazownicze, usługi serwisowe, budownictwo podmorskie, branża LNG). 

Uczestnicy mieli okazję do rozmów w formule B2B i zapoznania się z planowanymi inwestycjami w infrastrukturę gazową i LNG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zobacz także: Australijczycy wesprą realizację Baltic Pipe

Zobacz także: Gazprom: Amerykańskie sankcje zagrożeniem dla szlaków eksportu gazu

Reklama

Komentarze

    Reklama