Reklama

Elektroenergetyka

Tauron: zmiany na szczycie. Rada nadzorcza odwołuje prezesa

  • fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP

Rada nadzorcza Tauronu Polska Energia odwołała w poniedziałek ze składu zarządu prezesa Remigiusza Nowakowskiego i powołała na to stanowisko Filipa Grzegorczyka - podała spółka w raporcie bieżącym.

Nowakowski pełnił funkcję od 8 grudnia ub. roku. Zastąpił wówczas poprzedniego prezesa Jerzego Kurellę.

 

Grzegorczyk jest podsekretarzem stanu w resorcie skarbu.

 

Jak poinformowała spółka w raporcie bieżącym, Nowakowski został odwołany w poniedziałek. Jednocześnie Grzegorczyk został powołany na funkcję prezesa z dniem 15 listopada. Informacje o nowym prezesie – zgodnie z przepisami – spółka ma przekazać „odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym”.

 

Obecnie zarząd Tauronu Polska Energia tworzą ponadto wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda, wiceprezes ds. zarządzania korporacyjnego Kamil Kamiński oraz wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski.

 

Tauron poinformował też, że "w dniu 14 listopada 2016 r. Pan Wojciech Myślecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia". Dodano, że Myślecki nie podał przyczyn złożonej rezygnacji.

 

Za kadencji Nowakowskiego koncern m.in. opracował założenia nowej strategii działania – do 2025 r. Jej priorytetami są zapewnienie stabilności finansowej, budowa silnej i innowacyjnej grupy kapitałowej oraz wdrożenie zmian organizacyjnych odzwierciedlających nowoczesne podejście do biznesu. EBITDA grupy w 2020 r. ma wynieść ponad 4 mld zł.

 

Zgodnie z założeniami strategii do 2020 r. grupa chce przeznaczyć na inwestycje ok. 18 mld zł. Zamierza też "uwolnić ogromny potencjał inwestycyjny, który w latach 2020-25 pozwoli na dodatkowe inwestycje o wartości ponad 6 mld zł w projekty w obszarze regulowanym lub w nowej energetyce".

 

Koncern zakłada m.in. kontynuację projektu budowy bloku energetycznego o mocy 910 megawatów w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli.

 

Oszczędności ma dać natomiast wstrzymanie budowy bloku gazowo-parowego w będzińskiej Elektrowni Łagisza, przekładające się na redukcję nakładów inwestycyjnych o 1,5 mld zł.

 

Pod koniec października władze Tauronu i PGNiG podały, że ustaliły warunki dokończenia budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Dzięki temu będzie można kosztem ok. 400 mln zł dokończyć budowę wartej 1,5 mld zł elektrociepłowni, która ma być gotowa w 2019 r.

 

Koncern podał, że pracuje nad koncepcją finansowania programu inwestycyjnego; rozważa m.in. emisję obligacji hybrydowych o wartości ok. 800 mln zł, obejmowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Planu Junckera na inwestycje w segmencie dystrybucji.

 

Grupa Tauron jest jedną z największych firm w Polsce. Jej kapitał własny wynosi ok. 20 miliardów zł. Jest też największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Sieci dystrybucyjne spółek należących Taurona obejmują 18,3 proc. powierzchni Polski. Usługi dystrybucyjne świadczone są na obszarze ponad 57 tys. km kw., za pośrednictwem 258 tys. km linii energetycznych.

 

Spółki skupione w grupie Tauron sprzedają około 38,6 TWh energii elektrycznej (w 2014 r.) do ponad 5,3 mln odbiorców końcowych. Ponadto holding kontroluje 20 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego oraz osiąga 5 proc. wskaźnik krajowego wydobycia węgla kamiennego. Jest też drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Moc elektrowni skupionych w grupie w 2014 r. to około 4,8 GW. Tauron to także największy dostawca ciepła na Górnym Śląsku.

 

Zobacz także: DGP: niebawem karuzela personalna w energetyce

 

PAP - mini

Komentarze