• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

Tauron: Spełniono kolejny warunek przejęcia KWK "Brzeszcze"

Tauron uzyskał pozytywną decyzję Ministra Środowiska w zakresie przeniesienia koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Brzeszcze”. Oznacza to, że został spełniony kolejny „warunek zawieszający” zastrzeżony w przedwstępnej umowie sprzedaży KWK „Brzeszcze”.

„TAURON informuje, że 17 grudnia 2015 r. spółka Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. ("NBGT") uzyskała decyzję Ministra Środowiska o przeniesieniu z dniem 31 grudnia 2015 r. na rzecz NBGT Koncesji nr 12/2004 z 23 września 2004 r. udzielonej Kompanii Węglowej S.A., następnie przeniesionej na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o., na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Brzeszcze" położonego na terenie miasta i gminy Brzeszcze oraz gminy Oświęcim w województwie małopolskim oraz gminy Miedźna w województwie śląskim”  - czytamy w komunikacie spółki. 

Wcześniej Tauron otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  udzielającą bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez Nowe Brzeszcze Grupa Tauron sp. z o.o. części mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu ("SRK") w postaci oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach.

Uzyskane zostały również zgody korporacyjne (tj. zgoda walnego zgromadzenia SRK oraz zgody odpowiednich organów NBGT i Taurona) wymagane do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Warunek zawieszający dotyczący zmniejszenia przez Kompanię Węglową ilości węgla kamiennego, zeskładowanego na terenie KWK „Brzeszcze”, został spełniony częściowo, co nie zagraża finalizacji transakcji, ponieważ został on zastrzeżony na korzyść kupującego.  

Zobacz także: Świrski o COP21: "Góra urodziła mysz"

Zobacz także: Nie będzie dymisji prezesa Kompanii Węglowej

Komentarze