Reklama

Elektroenergetyka

Tauron korzysta z Planu Junckera

  • Fot. MO Holandii

TAURON przeprowadził emisję obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro. Środki z emisji zostaną przeznaczone na inwestycje w segmencie dystrybucji.

W ramach nowej strategii TAURON, ogłoszonej we wrześniu br. Spółka prowadzi działania mające na celu pozyskanie nowych form finansowania dla planowanej działalności inwestycyjnej. Jednym z takich instrumentów jest przeprowadzona dzisiaj emisja obligacji hybrydowych (podporządkowanych) o wartości 190 mln euro, obejmowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w ramach planu Junckera.

Umowa podpisana między TAURON a EBI w ramach Planu Junkera to jeden z pierwszych kroków planu inwestycyjnego sektora energetycznego, przedstawionego przez Ministerstwo Energii. Cieszy nas, że jeden z pierwszych projektów w ramach Planu Junkera dotyczy właśnie sektora energetycznego. Przed nami ogromne wyzwania, ale konsekwentnie będziemy realizować nasz plan inwestycyjny - podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski.

- Finansowanie hybrydowe z EBI będzie zarówno pierwszą w Europie emisją obligacji hybrydowych realizowanych przez EBI w ramach Planu Junckera, jak również pierwszą w Polsce emisją obligacji hybrydowych – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia

Pozyskane środki będą przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w obszarze dystrybucji, polegających na przyłączaniu nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia.

Główną korzyścią dla Spółki płynącą z nowego finansowania jest wyłączenie obligacji podporządkowanych z kalkulacji wskaźnika zadłużenia, stanowiącego kowenant w dokumentacji finansowej TAURON, oraz możliwość zaliczenia przez agencję ratingową 50 proc. tego finansowania jako kapitału. Dodatkowo długi okres zapadalności nowego finansowania, jak i atrakcyjne oprocentowanie wyemitowanych obligacji w stosunku do innych emisji tego typu instrumentów jeszcze bardziej podnosi atrakcyjność tego instrumentu – dodaje Marek Wadowski, wiceprezes ds. finansów TAURON Polska Energia

Przeprowadzenie z sukcesem dzisiejszej emisji jest kolejnym przykładem efektywnej współpracy TAURON Polska Energia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – Spółka zawarła dotychczas cztery umowy kredytu długoterminowego o preferencyjnym koszcie finansowania na łączną wartość kwotę 1,7 mld zł.

Finansowanie hybrydowe jest instrumentem zyskującym na popularności w ostatnich latach na globalnych rynkach finansowych. Stanowi ono rozwiązanie pośrednie pomiędzy typowym finansowaniem dłużnym a emisją akcji. Jest to korzystne z punktu widzenia właścicieli, gdyż nie dochodzi do rozwodnienia udziałów, jak również dla emitenta, który ze względu na jego dłużny charakter będzie mógł wykorzystać efekt tarczy podatkowej. Cechą charakterystyczną finansowania hybrydowego jest długi okres zapadalności.

Plan Junckera jest inicjatywą zapoczątkowaną w czerwcu 2015 r. przez Komisję Europejską we współpracy z EBI, której celem jest rozwój gospodarczy Unii Europejskiej poprzez wsparcie projektów inwestycyjnych, m. in. w sektorze badań i rozwoju, infrastruktury oraz działań zmierzających do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Jednym z filarów planu Junckera było stworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który dysponuje środkami w wysokości co najmniej 315 mld euro na inwestycje publiczne i prywatne, oferując wsparcie m. in. długoterminowych projektów infrastrukturalnych.

Zobacz także: Grzegorczyk: Chcemy, aby Tauron był spółką dywidendową

Reklama

Komentarze

    Reklama