Reklama

Portal o energetyce

Szyszko w Nowym Jorku o zrównoważonym rozwoju

W Nowym Jorku odbyła się sesja plenarna z udziałem ministrów ds. środowiska poświęcona wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podczas wydarzenia Polskę reprezentował prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) są zasadniczym elementem nowej Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Została ona przyjęta podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju, który odbył się w dniach 25 – 27 września 2015 roku w Nowym Jorku. Siedemnaście celów oraz powiązane z nimi zadania mają przyczynić się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego wszystkich państw przy poszanowaniu i ochronie środowiska naturalnego.

Sesja wysokiego szczebla w Nowym Jorku, poświęcona wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju, odbyła się pod hasłem: „Action at All Levels: National Implementation”. W swoim wystąpieniu minister Jan Szyszko podkreślił rolę środowiska w procesie realizacji nowej agendy rozwojowej. Minister nawiązał, między innymi, do Konwencji Klimatycznej. Zaznaczył, że jest ona doskonałym przykładem na to, jak można połączyć realizację licznych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Konwencja obejmuje bowiem bardzo szerokie spektrum działań mających na celu ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych na bezpiecznym dla ludzi i środowiska poziomie. W konsekwencji przyczyni się to do poprawy stabilność produkcji żywności oraz umożliwi zrównoważony rozwój gospodarczy.

W swoim przemówieniu minister Jan Szyszko podkreślił również, że dla powodzenia wdrażania Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 konieczne jest pełne zaangażowanie i akceptacja ze strony społeczeństwa.

"Instrumenty prawa międzynarodowego, takie jak Konwencja Klimatyczna, dzięki temu, że funkcjonują od wielu lat, mają ugruntowane szerokie wsparcie społeczne. To doświadczenie może zostać przełożone na budowę zaangażowania społeczeństwa również w proces krajowego wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Powodzenie wdrażania tych celów zależy w znacznej mierze od tego, czy całe społeczeństwo poczuje się współodpowiedzialne za Agendę 2030" – powiedział minister Jan Szyszko.

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

W Polsce realizacji agendy ma sprzyjać m.in. przyjęty w lutym 2016 r. przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wskazuje on nowe kierunki działań państwa m.in. rozwój innowacyjnych firm oraz zrównoważony rozwój społeczny i regionalny

"Wypracowana strategia rozwoju będzie kompleksowa, oparta na zrównoważonym rozwoju - rozwoju, z owoców którego będą korzystali wszyscy obywatele. Jej realizacja będzie wspierać wdrażanie Agendy 2030 w naszym kraju" – dodał minister Jan Szyszko.

Sesja plenarna wysokiego szczebla poświęcona wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju odbyła się 21 kwietnia 2016 r. w Nowym Jorku.

Zobacz także: Fotowoltaika: W Polsce powstanie 20 tys. nowych miejsc pracy?

Zobacz także: CEEP: „tak” dla OZE, „nie” dla wzrostu cen

Komentarze