Reklama

OZE

Szczyt klimatyczny odbędzie się w Katowicach

Fot. M. M. Czarnecki / Flickr.com
Fot. M. M. Czarnecki / Flickr.com

W 2018 r. Polska będzie gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (UNFCCC) w sprawie zmian klimatu (COP24). Miastem, w którym odbędzie się szczyt klimatyczny, będą Katowice.

Misja techniczna Sekretariatu UNFCCC

O organizację szczytu klimatycznego ONZ ubiegały się dwa miasta – Katowice i Gdańsk. Zgodnie z obowiązującymi zasadami ONZ[1], pracownicy Sekretariatu UNFCCC odbyli misję techniczną do obu miast, podczas której ocenili obie propozycje. Odwiedzili proponowane obiekty konferencyjne, hotele, odbyli rozmowy z władzami miast i regionów oraz zapoznali się z dostępną infrastrukturą komunikacyjną. W ramach podsumowania misji, przedstawili raport.

Raport stwierdził, że oba miasta posiadają potencjał pozwalający na zorganizowanie w nich konferencji – COP24. Ponadto wskazał na mocne i słabsze strony obu lokalizacji. Ocenie poddano centra konferencyjne i wystawiennicze, w tym zakres koniecznej rozbudowy z wykorzystaniem tzw. „struktur tymczasowych” tzw. lekkich pawilonów budowanych wyłącznie na potrzeby COP24, czas dojazdu do Centrum Konferencyjnego z hoteli, sieć transportu lotniczego, dojazd z lotnisk itd. Dokonana przez Ministerstwo Środowiska szczegółowa analiza wniosków z raportu misji technicznej Sekretariatu, obejmowała także warunki pogodowe w grudniu (możliwe spadki temperatur, opady śniegu i związana z tym konieczność zapewnienia ogrzewania pawilonów tymczasowych), logistykę dojazdów do centrum konferencyjnego oraz aspekty zapewnienia bezpieczeństwa konferencji i jej uczestników. Ponadto wzięto pod uwagę koszty organizacji wydarzenia.

Zobacz także: Minister Szyszko prezydentem szczytu klimatycznego

„Władze obu miast wykazały bardzo dobre przygotowanie organizacyjne do przyjęcia delegatów, uczestników spotkania wysokiego szczebla – szefów państw, rządów, ministrów, a także przedstawicieli mediów i obserwatorów. W wyniku wszechstronnej analizy zapadła decyzja o wyborze Katowic jako gospodarza tego prestiżowego wydarzenia” – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Minister Środowiska wyraził uznanie i wdzięczność Prezydentom miast i wszystkim osobom, które brały udział w przygotowaniach i prezentacji walorów Gdańska oraz Katowic misji ONZ.

Katowice gospodarzem COP24 w Polsce

Czwarta w historii prezydencja Polski w konwencji klimatycznej obejmie okres od końca 2018 do końca 2019 roku. Przypadnie więc na czas przygotowania i przyjęcia ram prawnych wdrażających Porozumienie paryskie, a także konkretnych polityk i działań na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych przez Narody Zjednoczone we wrześniu 2015 roku. Ma to zapewnić niskoemisyjny rozwój odpornych na zmiany klimatu gospodarek we wszystkich krajach. Zgodne z Porozumieniem paryskim, działania klimatyczne powinny uwzględniać relacje między wszystkimi elementami systemu klimatycznego – atmosferą, geosferą, hydrosferą i biosferą, przyczyniając się m.in. do zwalczania ubóstwa i likwidacji głodu. Polska podczas szczytu klimatycznego będzie chciała pokazać, jak dzięki innowacjom osiągnąć neutralność emisyjną gazów cieplarnianych – równowagę między emisją CO2, a jego pochłanianiem przez gleby czy lasy.

Region Europy Wschodniej osiągnął znaczące redukcje emisji gazów cieplarnianych dzięki zmianom politycznym i transformacji gospodarczej. Ograniczenie emisji było również wynikiem pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy, gleby i pozostałe ekosystemy. Zrównoważona gospodarka leśna i rolnictwo przyczynia się do poprawy jakości środowiska. Warto w tym miejscy podkreślić, że Katowice to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce, w którym lasy zajmują ponad 40% jego powierzchni.

„Polska pragnie wykorzystać swoją prezydencję podczas COP do przedstawienia polityki klimatycznej jako narzędzia zrównoważonego rozwoju. Cały region Górnego Śląska i Zagłębia jest bardzo ważnym przykładem tego, co można osiągnąć dzięki konsekwentnej polityce zrównoważonego rozwoju i transformacji gospodarczej” – podkreślił minister Jan Szyszko.

Jeszcze 25 lat temu symbolem Katowic były fabryczne kominy. Dzisiaj symbolem miasta jest strefa kultury, z jednym z najnowocześniejszym w Polsce centrum kongresowym (Międzynarodowe Centrum Kongresowe), Muzeum Śląskim i jedną z najlepszych i najpiękniejszych sal koncertowych na świecie – siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Katowice jako pierwsze miasto w tej części Europy zostało nagrodzone prestiżowym tytułem „Miasta Kreatywnego UNESCO jako Miasta Muzyki” i tym samym dołączyły do prestiżowej Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

Katowice są stolicą i centrum gospodarczym regionu, a od 1 stycznia 2018 r. staną się oficjalnie sercem całej śląsko-zagłębiowskiej metropolii. Katowice są jednym z symboli rozwoju i sukcesu gospodarczego Polski. Są miastem z aspiracjami do bycia liderem innowacji i nowych technologii. Realizowana konsekwentnie od 25 lat zrównoważona transformacja może być inspiracją i stanowić wzór dla innych. Katowice i cały region przebyły długą drogę przemian bez większych niepokojów społecznych. Podobnie jak niemieckie Zagłębie Ruhry, Śląsk i Zagłębie stają się regionem nauki, innowacji, nowoczesnego przemysłu, przy malejącym znaczeniu gospodarczym i społecznym tradycyjnie kojarzonych z regionem sektorów górnictwa i energochłonnego przemysłu ciężkiego.

Katowice to miasto z tradycjami, bogatą kulturą i historią, w tym związaną z walką o odzyskanie niepodległości naszego kraju po I Wojnie Światowej. Zasługuje to na szczególne podkreślenie w 2018 roku, kiedy to Polska będzie obchodzić stulecie odrodzenia swojej państwowości.

Przez ostatnie lata Katowice dokonały wielkich zmian, dzięki którym poprawia się jakość powietrza, stan środowiska naturalnego, a dzięki temu również jakość życia mieszkańców. Dzisiejsze Katowice, to nowoczesna metropolia, pełna nowych, zrównoważonych inwestycji, miasto z bogatym doświadczeniem w corocznym organizowaniu wydarzeń masowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w których uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy osób. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach powstało na terenie dawnej kopalni. Kontekst miejsca doskonale pasuje do wydarzenia. Transformacja na przestrzeni ostatnich lat pokazuje, jak wiele ten region zrobił dla poprawy klimatu.

Katowice posiadają odpowiednią sieć transportu publicznego i bazę hotelową. Dwa międzynarodowe lotniska – w Katowicach oraz w Krakowie zapewniają możliwość łatwego dotarcia z niemal całego świata poprzez lotniska w Warszawie, Frankfurcie, Paryżu, Amsterdamie, Chicago, Brukseli, czy Monachium.

Należy także podkreślić ogromne poparcie władz regionu, a także społeczności lokalnej i organizacji społecznych dla organizacji w 2018 r. szczytu klimatycznego ONZ właśnie w Katowicach

 

Reklama

Komentarze

    Reklama