Reklama

Ropa

Stabilne wyniki finansowe Grupy Lotos

W pierwszym kwartale 2016 r. LOTOS wypracował blisko 106 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z ponad 100 mln zł skonsolidowanej straty netto, zanotowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w analizowanym okresie 138 mln zł, a EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) 400 mln zł.  

 

Efekt LIFO w I kw. 2016 wyniósł 192 mln zł, a kwartalne operacyjne przepływy pieniężne LOTOSU wyniosły 319 mln zł i były na porównywalnym poziomie w stosunku do I kw. 2015.

W I kw. 2016 średnie dzienne wydobycie LOTOSU w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło 29,8 tys. boe (+135% r/r). Przerób ropy naftowej w rafinerii w Gdańsku to ponad 2,4 mln ton (+2,7% r/r).

Istotny wpływ na raportowane wyniki miały spadki notowań cen ropy naftowej (-37% r/r) oraz  gazu ziemnego (-40% r/r). Dodatkowo zaważył spadek notowań cen tzw. średnich destylatów, w tym oleju napędowego (-44% r/r), lekkiego oleju opałowego (-40% r/r) oraz paliwa lotniczego (-39 r/r). W I kw. 2016 modelowa marża rafineryjna LOTOSU wyniosła 4,74 USD/bbl (-49% r/r) a dyferencjał Brent/Ural wzrósł o 52% r/r i wyniósł 2,7 USD/bbl.  

Wyższy r/r o ok. 6% średniokwartalny kurs dolara złagodził negatywny wpływ niższych notowań cen średnich destylatów oraz częściowo zneutralizował negatywny wpływ niskich notowań ropy i gazu. Niższy kurs dolara na koniec I kw. 2016 skutkował dodatnimi różnicami kursowymi z przeszacowania zadłużenia.

Dług netto LOTOSU w marcu 2016 r. wyniósł 5 569 mln zł i był niższy o 132 mln zł w stosunku do grudnia 2015. 

Rekordowe wydobycie w kwartale

Średnie dzienne wydobycie spółki LOTOS Petrobaltic w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w I kw. 2016 r. 29,8 tys. boe i było najwyższe w historii firmy. W całym I kw. 2016 LOTOS Petrobaltic wydobył ponad 2,6 mln boe (+154% r/r).

Wynik operacyjny (EBIT) segmentu wydobywczego wyniósł w I kw. 2016 r. 7,5 mln zł (-39% r/r) a EBITDA to 150 mln zł (+100% r/r). Wpływ na ww. wyniki miała zwiększona sprzedaż gazu, kondensatu i ropy naftowej dzięki m.in. wyższemu wydobyciu w Norwegii (pakiet aktywów Sleipner) i Polsce (uruchomienie wstępnej produkcji ze złoża B8).

EFRA ­– postęp prac szybszy niż zakładano

Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się 
w I kw. 2016 na średnim poziomie 93,4% (+0,8 pp. r/r). Rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób ropy na poziomie ponad 2,4 mln t (+2,7% r/r).

W ramach realizowanego Projektu EFRA w I kw. 2016 zawarto kolejne kontrakty wykonawcze w ramach umowy na projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami 
i budową połączeń międzyobiektowych i instalacji pomocniczych. Prowadzono zaawansowanie prace projektowe i kontraktacje dostaw dla głównych instalacji projektu: opóźnionego koksowania/odsiarczania benzyny (DCU/CNHT), instalacji produkcji wodoru (HGU) i destylacji próżniowej hydrowaxu (HVDU).

Kontynuowano prace wykonawcze przy budowie stacji energetycznej oraz nowej estakady rurociągowej. Jednocześnie trwał proces pozyskiwania pozwoleń na budowę instalacji 
i obiektów (do końca marca br. uzyskano 19 pozwoleń).

Na 31 marca 2016 r. całkowity postęp prac Projektu EFRA wyniósł 13,5% w porównaniu do planowanego poziomu 11,8%.

Więcej stacji, niższe marże paliwowe

Na koniec I kw. 2016 r. w sieci LOTOS działało 477 stacji paliw. W porównaniu do stanu na 31 marca 2015 nastąpił znaczny (+32) wzrost liczby stacji paliw, w tym o 25 obiektów wzrosła liczba stacji w segmencie ekonomicznym LOTOS Optima.

W I kw. 2016 obszar detaliczny wykazał zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 3 mln zł (-51% r/r). Pomimo wzrostu wolumenu sprzedaży (+21% r/r), wynik operacyjny w I kw. 2016 jest niższy rok do roku przede wszystkim na skutek zdecydowanie niższej marży jednostkowej realizowanej poprzez sieć stacji.

Zobacz także: Główny ekonomista Orlenu: duży wzrost cen ropy dopiero za kilka lat

Zobacz także: Ekspert: Ceny ropy pozostaną na obecnym poziomie

Komentarze