• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Stabilne wyniki Energi w trzecim kwartale

Grupa Energa zanotowała stabilne wyniki operacyjne za trzeci kwartał 2016 roku. Podobny w ujęciu rok do roku był wynik EBITDA w kluczowym Segmencie Dystrybucji. Niższa w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej była EBITDA Segmentów Sprzedaży i Wytwarzania, co pokazują szacunkowe dane finansowe Grupy za okres lipiec-wrzesień 2016.

Według wstępnych, szacunkowych danych EBITDA Grupy Energa wyniosła w trzecim kwartale 439 mln zł wobec 499 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik EBITDA Segmentu Dystrybucja zamknął się kwotą 390 mln zł w porównaniu do 404 mln zł rok wcześniej.  Wynik EBITDA Segmentu Wytwarzanie wyniósł 27 mln zł, a Segmentu Sprzedaż 36 mln zł (spadek o odpowiednio 60 i 27 proc.).

Zarząd Grupy Energa podjął decyzję o rozpoczęciu publikacji wstępnych wyników finansowych. To odpowiedź na oczekiwania inwestorów, ale i forma jeszcze większej otwartości i transparentności w komunikacji finansowej, ułatwiająca analizę wyników i efektów działalności Spółki.

Chcemy informować rynek o naszych osiągnięciach, wynikach i planach w najszybszych, realnych do dotrzymania terminach  – powiedział Dariusz Kaśków, Prezes Zarządu Energa SA – Przyjmujemy na siebie zobowiązanie stosowania najlepszych praktyk sektora w tym zakresie.

Prezentowane w raporcie wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane znajdą się w raporcie okresowym za III kwartał 2016, który zostanie opublikowany 14 listopada br. Natomiast do 16 listopada Energa planuje ogłosić strategię Grupy obejmującą okres do 2020 roku z perspektywą do 2025 roku.

- Ułatwimy inwestorom podejmowanie decyzji, między innymi poprzez skrócenie dotychczasowego czasu oczekiwania na wyniki kwartalne. To wraz z aktywną komunikacją z rynkiem przyczyni się do sprawniejszej analizy Spółki przez inwestorów. W to nasze zobowiązanie wpisze się również ogłoszenie Strategii Grupy Energa planowane w połowie listopada – dodała Mariola Zmudzińska, Wiceprezes Zarządu Energa SA.

Poniżej prezentujemy tabele z szacunkowymi danymi za trzeci kwartał 2016 roku. EBITDA definiowana jest jako zysk/strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.

Zobacz także: Prezes Gaz Systemu dla Energetyka24: "Polska jest gotowa do przyjęcia gazu z USA"

Zobacz także: Prezes Tauronu: Zmiana miksu wymaga nowego mechanizmu kompensacyjnego

Komentarze