Reklama

Gaz

Siedem projektów Gaz-Systemu kluczowych dla UE

  • Image Credit: J. Sabak.

18 listopada Komisja Europejska (KE) opublikowała drugą europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, którym przyznany został status wspólnego zainteresowania (tzw. PCI – Project of Common Interest). Wśród projektów mających kluczowe znaczenie w integracji energetycznej po raz kolejny znalazły się strategiczne inwestycje Gaz-System.

Publikacja listy PCI stanowi jeden z kluczowych etapów w ramach implementacji Rozporządzenia (WE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych. Celem listy jest wsparcie projektów infrastrukturalnych, które mają największe znaczenie z punktu widzenia integracji rynkowej i bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Lista PCI jest aktualizowana co dwa lata. Jej pierwsza wersja została opublikowana 15 października 2013 roku. Zarówno na pierwszej, jak i na drugiej liście PCI uwzględniono strategiczne projekty polskiej spółki. 

Zostały one poddane analizie i ocenie, a następnie uzyskały status priorytetowy w dwóch gazowych inicjatywach regionalnych: 

Gazowe połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo- Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas): 

  • połączenie międzysystemowe Polska – Czechy;
  • zachodnia nitka Korytarza Północ-Południe w Polsce;
  • połączenie międzysystemowe Polska - Słowacja;
  • wschodnia nitka Korytarza Północ-Południe w Polsce.

Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP): 

  • połączenie międzysystemowe Polska – Litwa;
  • gazociąg Baltic Pipe;
  • rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu.

Druga lista projektów PCI została opublikowana przez Komisję Europejską w tym samym dniu, co raport o stanie prac na rzecz utworzenia Unii Energetycznej. Uzyskanie statusu projektów o statusie PCI stanowi zatem potwierdzenie kluczowego znaczenia projektów inwestycyjnych planowanych przez Gaz-System dla realizacji koncepcji Unii Energetycznej w regionie Europy Środkowej. 

Budowa zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w regionie środkowoeuropejskim, charakteryzującego się wysokim poziomem bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, przyczyni się do promocji wykorzystania gazu ziemnego jako niskoemisyjnego paliwa oraz do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych Unii Europejskiej. 

Projekty posiadające status PCI są przygotowywane i realizowane w ramach reżimu przewidującego zastosowanie specjalnych procedur administracyjnych, a także określonych rozwiązań regulacyjnych. W uzasadnionych przypadkach projekty o znaczeniu wspólnotowym będą mogły uzyskać unijne wsparcie finansowe w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF). CEF, w nowej perspektywie budżetowej UE przypadającej na lata 2014-2020, jest narzędziem Komisji Europejskiej służącym dofinansowaniu projektów realizujących nadrzędne cele polityki energetycznej UE. 

Zobacz także: Przywódcy UE nie chcą "płacić Ukrainą" za sojusz przeciwko ISIS

Zobacz także: KE w lutym przedstawi strategię wykorzystania LNG

Reklama

Komentarze

    Reklama