Reklama

Portal o energetyce

Sejm zajmuje się nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej

  • Fot. Nilfanion-Eigenes Werk. Licencja CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons
    Fot. Nilfanion-Eigenes Werk. Licencja CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons

Na początku tygodnia (14 grudnia) do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy, którego celem jest przedłużenie obowiązywania systemu świadectw efektywności energetycznej. 

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, która została wczoraj skierowana do I czytania w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, ma wejść w życie 1 stycznia 2016 i obowiązywać do 31 grudnia 2017 - z kilkoma wyłączeniami. 

Zgodnie z jej zapisami prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej, które nie zostaną umorzone przez Prezesa URE do dnia 31 marca 2017 r., wygasają z mocy prawa 1 kwietnia 2017 r.

Celem projektu, jak czytamy w uzasadnieniu, jest zapewnienie funkcjonowania systemu wsparcia inwestycji proefektywnościowych i zasobooszczędnych w roku 2016, kiedy to konieczne stanie się przyjęcie nowego modelu finansowania działań - zgodnego z wymogami UE.

W myśl zapisów dyrektywy o efektywności energetycznej państwa członkowskie muszą w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2020 roku osiągnąć określony poziom oszczędności energii. Powinny tego dokonać poprzez "(…) wykorzystanie systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych działań ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie" - przypominają autorzy nowelizacji. Dodają oni również, że przedłożony Sejmowi projekt wywołuje pozytywne skutki społeczne, gospodarcze i prawne, nie wywołując równocześnie skutków finansowych dla budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Zobacz także: Ukraina skorzysta z polskiego gazoportu?

Zobacz także: USA obawiają się ataków na rurociągi

Reklama

Komentarze

    Reklama